Så konstrueras väggar i trähus

Uppdaterad 23 oktober 2014 13:56

Idag måste ett trähus byggas noggrant för att bli tätt. Husets lufttäthet är viktig både för att spara energi och för att förhindra mögel i trähuset.

Så konstrueras väggar i trähus
  Foto: KarlsonHus

Trähus kallas trähus om stommen består av träreglar, oavsett om fasaden är putsad eller något annat.

– Proffsen benämner husen efter stommen medan lekmännen ofta ser på fasaden och kallar huset efter det, säger Sven Thelandersson, professor på Lunds tekniska högskola.

Han menar också att proffsen oftare väljer stålreglar i väggarna medan hemmabyggaren föredrar träreglar. Kvalitetsmässigt är det ingen skillnad så länge stålreglarna är perforerade. Det förhindrar köldbryggor som annars lätt uppstår med stålreglar. Stålreglar har ju annars fördelen att de inte möglar, däremot kan de rosta om de blir stående i fukt.

Just mögel kan vara trähusets gissel, och kanske är det därför som trähus är allra vanligast i norr medan de flesta stenhusen finns i Skåne. Där är det ofta varmt samtidigt som det är fuktig väderlek – alltså de bästa förutsättningarna för mögel.

Sven Thelandersson påpekar att det är viktigt att skydda träet under hela byggtiden så att onödig fuktexponering inte uppstår. Lika viktigt är omsorgen om detaljerna.

– Man måste ha lösningar och detaljer som man vet fungerar.

Han själv har inte sett riktigt bra lösningar på till exempel massivträ i fasad och tycker inte heller att det ger något mervärde att använda timmer eller massivträ till småhus.

– Varför bygga in så mycket trä som inte ger mer värme? Du måste ändå isolera på in- eller utsidan.

Så här ser väggen ut

  • Gipsskivan är ju utmärkt att måla och tapetsera på så den passar bra som innersta skikt. Står dessutom emot brand bra.
  • Bakom den är det lämpligt med en plywood eller liknande för att lätt kunna skruva upp skåp, tavlor och annat.
  • 45 regel + isolering. Här hamnar all installation och eldragning, utan att påverka diffusionsspärren.
  • Plastfolie, noggrant monterad med tejpade skarvar.
  • Regelstomme + isolering, monterad så att minimal köldbrygga uppstår. Dimensionering se nedan.
  • På utsidan av stommens isolering ska det finnas ett vindskydd. Det finns i form av skivor eller duk. Fördelen med duk är att den är lätthanterlig och det blir färre skarvar. Den ska vara ånggenomsläpplig men vattenavvisande. Duken skapar dock ingen skivverkan, så under byggtiden måste man se till att stabilisera stommen på annat sätt.
  • Luftspalt dimensionerad efter vilket fasadmaterial som ska användas.

Just luftspalt var det som saknades på de kritiserade systemen med puts på cellplast.
Ingemar Samuelsson på SP menar att om man ska fortsätta att putsa hus med träregelstomme så måste det till en ordentlig luftspalt, som gärna kan dräneras. Samtidigt måste samtliga detaljer ses över och dessutom utföras mycket noggrant ute på byggarbetsplatserna. Hans råd är att dessutom välja stålreglar och skivor som inte är kartongklädd gips.

Hur mycket ska man isolera?
Det finns inte ett svar som gäller alla hus, menar Ingemar Samuelsson. Optimal isolertjocklek beror bland annat på ventilationssätt, utvändig medeltemperatur, hur många människor som lever i huset och vilken tillskottsvärme man kan räkna med. Allt detta plus bland annat energipriser, kan ju dessutom ändras under husets livslängd.

– Jag har varit med om tider då man sade att ca 120 mm var den bästa isolertjockleken i småhus. Nu handlar det snarare om ca 400-600 mm, säger Ingemar Samuelsson.

Lufttäthet
Husets lufttäthet är viktigt för att spara energi och för att minska mögelrisken, i synnerhet i passivhusen där man behöver vara extra noggrann. Och just noggrannheten, menar Ingemar Samuelsson, gör att risken för andra fel också minskar.

– Täthet kan bli ett mått på yrkesstolthet. Är det en medveten yrkeskår så kan man komma ner på mycket låga luftläckage samtidigt som andra detaljer också blir bättre.

Noggrannheten måste starta redan på projekteringsstadiet och fullföljas genom hela bygget och även fortsätta då huset underhålls. Luftläckaget får enligt Ingemar Samuelsson inte överstiga 0,8 lit/s/m2 i ”vanliga” hus. I passivhus ska samma värde vara under 0,3. Värdena ska mätas vid ett givet tryck och det finns företag som utför dessa mätningar.

– Jag har hört om hus som har ett värde på 0,06. Det är extremt lågt men det visar bara att allt går.

Ingemar Samuelsson tycker att man som byggherre ska skriva in i kontraktet att en mätning av lufttäthet ska göras i ett skede när man fortfarande kan rätta till eventuella brister. Då tycker han inte att man heller ska betala förrän givet krav är uppnått.

Läs mer

Lotta Fredriksson

Senaste

E
2010-05-06
E
2009-11-24
E
Skrivet av: Civilingenjör i Trä Sven> Just mögel kan vara trähusets gissel, och kanske är det därför som trähus är allra vanligast i norr medan de flesta stenhusen finns i Skåne. Där är det ofta varmt samtidigt som det är fuktig väderlek ? alltså de bästa förutsättningarna för mögel. En kanske troligare orsak är ju att det i Norr finns betydligt mer skog än i Skåne. Därför har man byggt av trä norröver och tex korsvirkerhus och lertegelhus i Skåne. Gamla traditioner lever lätt kvar utan att man tänker på varför. Mögel i moderna hus har med dålig konstruktion att göra. --- Sven> Han själv har inte sett riktigt bra lösningar på till exempel massivträ i fasad ?? I hundratals år har man byggt massivträ väggar med ytterpanel på. Dessa hus kan idag ofta vara 2-300 år gamla, ibland betydligt äldre än så. Dagens hus konstrueras ju med livslängd på bara ett halvt sekel, så att massivträ fasader är dåliga är ju ett helt bakvänt uttalande, tiden har redan visat på dess goda egenskaper som vida överträffar dagens byggnadskrav. --- Sven> och tycker inte heller att det ger något mervärde att använda timmer eller massivträ till småhus. ?? Jag börjar mer och mer betvivla Svens kompetens i det området han kallar sig professor. Glasull är bara 2-3x mer effektiv isolator än trä, dvs 30cm tjock trävägg = 10-13cm sten/glasull. Dessutom, hur miljövänligt är det egentligen att isolera med just sten/glasull? Man måste ju ha andningssydd både vid nybygge och vid rivning för att inte andas in detta miljö&hälsofarliga material som sedan dessutom måste läggas på DEPONI! --- Sven> ? Varför bygga in så mycket trä som inte ger mer värme? Du måste ändå isolera på in- eller utsidan. Enligt svensk byggnorm, ja. I verkligheten, nej! Klarar ett massivträhus av vintrarna i Siberien med -40 -50 grader, så lär de klara av dem i Sverige med. Det är kanske den svenska felaktiga byggnormen vi måste ändra på som tvingar folk att sätta upp miljö o hälsofarlig sten/glasull i onödan på massivträväggar? --- Sven> Gipsskivan är ju utmärkt att måla och tapetsera på så den passar bra som innersta skikt. Står dessutom emot brand bra. Gipset ja, men pappret det sitter på brinner ju upp och sen rasar gipset av. Tar sådär 15minuter innan elden är igenom en gipsskiva. En massivträvägg kan brinna i många många timmar på ena sidan utan att elden kommer över på andra sidan. Andra sidan blir inte ens varm. Att gips skulle vara brandsäkrare är massivträväggar är en myt skapad av folk som inte begriper tjockt träs egenskaper vid brand och hur kol-lagret som byggs upp vid en brand i sig är brandskyddande (OBS tunnt trä som brädor/panel, brinner upp väldigt fort eftersom de inte hinner bygga upp något skyddande kol-lager). Dessutom är gipset otroligt fuktkänsligt och kräver byggnadstekniker som diffusionssärrar mm, vilket gör att vi får hus som inte naturligt kan andas ut fukten vilket i sin tur kraftigt ökar chansen att får sjuka hus och mögelproblem. Gipsskivan är utan tvekan en av grundbultarna till dagens slit o släng hus med dålig innemiljö. Så vill man bygga ett hus där tapetsering är viktigare än att man inte blir sjuk av att bo där, jag då är gips ett bra material...
2009-07-09
E
2009-06-22
E
2009-06-01