Vid delad entreprenad anlitar byggherren projektörer som får i uppdrag att utarbeta handlingar för projektet, diverse beskrivningar och ritningar. Delad entreprenad kännetecknas av att du som beställare har avtal med flera entreprenörer.

Du som beställare tar på dig ett betydande ansvar för att samordna och leda verksamheten på byggplatsen. Å andra sidan ges direkt inflytande på de olika delarna entreprenaderna, vilket exempelvis ger större möjligheter att påverka priset.

Beställaren kan också ge en av entreprenörerna i uppdrag att sköta samordningen som alltså egentligen ligger hos beställaren. Då kallas den entreprenören för huvudentreprenör. Denne brukar också få i uppdrag att svara för platsetablering i form av elförsörjning, arbetsbodar, etc. Oftast är det byggnadsentreprenören som får det uppdraget.

Mer om entreprenad