Juridik, Ekonomi

Generalentreprenad

En generalentreprenad är ett försök att befria byggherren från de samordningsproblem och den ansvarsspridning som uppkommer vid en delad entreprenad.

Generalentreprenad

Foto: cc80

Vid generalentreprenad träffar byggherren som huvudregel avtal med en entreprenör – generalentreprenören – som åtar sig ansvaret för hela bygget. Generalentreprenören träffar i sin tur avtal med underentreprenörer, varvid generalentreprenören betraktas som beställare i förhållande till underentreprenörerna.

Generalentreprenad förekommer i två former:

  • ren generalentreprenad
  • samordnad  generalentreprenad

Den rena generalentreprenaden går ut på att byggherren begär anbud på ett åtagande som omfattar allt utförandearbete. Byggherren träffar således inte avtal med mer än en entreprenör och han har inte heller något inflytande över vilka underentreprenörer generalentreprenören väljer att kontraktera för utförande av arbete.

Den samordnade generalentreprenaden å andra sidan innebär att byggherren begär anbud från och eventuellt ingår avtal med flera entreprenörer. Därefter överlåter byggherren i regel de flesta avtal på en av entreprenörerna som därefter svarar såsom generalentreprenör ensam gentemot byggherren för de övertagna entreprenörernas åtaganden. En samordnad generalentreprenad är i regel ett komplicerat pussel av olika avtal och det lämpar sig därför i regel inte för konsumententreprenader.

Som en gemensam beteckning för delad entreprenad och de olika formerna av generalentreprenad används benämningen utförandeentreprenad.

Mer om entreprenad