Altan & Uteplats, Bygga nytt hus

Välja dimensioner på virke till altan

Valet av virkesdimensioner till altanen handlar inte bara om att få en hållbar konstruktion utan även om estetik. För klena dimensioner ser helt enkelt ofta lite ynkliga ut i altaner och andra utomhusbyggen.

Viktigt med rätt dimensioner på virket.

Viktigt med rätt dimensioner på virket. Foto: Medlemmen Kyca

När man bygger altan är det många saker som påverkar vilka dimensioner på virket som är lämpliga. Viktigast är förstås att det ska hålla, men man bör även ta estetiska hänsyn. En regel på 45x45 mm kanske håller i vissa konstruktioner, men ser ofta för tanig ut när den används utomhus i en altan. Då är det bättre att välja en grövre regel som kan ge ett mer proportionerligt intryck.

Trallvirke till altanen

Det är inte bara trallbrädornas tjocklek utan även avståndet mellan de bärande skruvreglarna som avgör om altangolvet kommer att svikta eller inte. Enklast för att vara på den säkra sidan är att välja standardmåttet cc 60 cm till skruvreglarna. (Med cc menas måttet från centrum av en regel till centrum av nästa regel.) Minskar du avståndet mellan reglarna blir altanens golv ännu stabilare.

Tryckimpregnerat trallvirke som är det absolut vanligast valet för altaner finns i tre standardtjocklekar, 22 mm, 28 mm, och 34 mm. Därför utgår vi här från dessa, men även om du väljer annat virke till ditt altangolv kan du utgå från samma resonemang.

Ett gott råd är att alltid välja minst 28 mm som golv på altanen. Den klenare 22 mm kan användas till räcken och andra detaljer där man behöver ett lite smäckrare utförande, men som golv endast på små ytor och då med tätare skruvreglar.

Bredderna varierar också. Du kan välja mellan 95 mm, 120 mm och 145 mm. Valet är i första hand en estetisk fråga. Minnesregeln när det gäller altaner och allt utomhusbygge är som redan nämnts att välja grövre dimensioner eftersom klena dimensioner kan se underdimensionerade ut även om de har tillräcklig hållfasthet. Bredden 95 mm kan vara bra att använda på en liten trappa eller om du klär ett balkonggolv med trall, men på en lite större altan är minst 120 mm att föredra. Gå gärna upp till 145 mm eller bredare eftersom det ger ett lyxigare intryck. Trallvirke i 145 mm bredd är oftast minst 34 mm tjockt vilket ger ett stabilare golv på altanen.

Andreas Blomkvists altanbygge

Andreas Blomkvists altanbygge. Foto: Andreas Blomkvist

Skruvreglar på altanen

Under altanens golvbrädor ligger skruvreglar. Förr talades det om spikreglar, men moderna altanbyggare skruvar alltid eftersom det håller bättre. Skruvar kryper dessutom inte upp och skadar nakna fötter.

Skruvreglarna bör placeras med cc 60 cm eller tätare och ska alltid placeras stående för bästa bärighet. Dimensionen ska gärna vara 45x170 mm, men klenare dimensioner, 45x145 mm eller 45x120 mm kan också fungera på en upphöjd altan om de bärs upp av bärlinor som är minst 45x170 mm. Om altanen ligger mer eller mindre direkt på en stenläggning och det finns fler stödjepunkter kan man till och med gå ner till 45x95 mm.

Skruvreglarna kan vara samma reglar som utgör bärlinor (som fäster stödjepunkterna/pelarna). Det går att bygga en ram där man fäster in skruvreglarna med balkskor i bärlinorna. Välj då en grövre dimension, 45x145 mm eller grövre beroende på vad som ryms och hur stort avstånd du har mellan stödjepunkterna. Om skruvreglarna istället vilar på bärlinor kan du gå ner i dimension till 45x95 mm, men det är alltid bättre att välja grövre dimensioner för att slippa sviktande golv på altanen. 

Bärlinor på altanen

Bärlinor kallas de reglar som har stöd i stödjepunkterna som kan bestå av stolpar, sten eller pelare. Bärlina kallas också en regel som skruvas i väggen för att bära upp golvet. Ibland ligger bärlinorna som ett lager under skruvreglarna, men man kan även låta bärlinorna och skruvreglarna utgöras av ett gemensamt ramverk. Bärlinor ska alltid placeras stående för bärighetens skull.

Bärlinor ska gärna vara 45x170 mm för att ge ett riktigt stabilt golv. Behöver du ha klenare dimension för att det inte ryms i höjdled kan du kompensera med fler stödjepunkter.

Stolpar till altanen

En altan behöver ofta lyftas från marken. Det kan vara för att kompensera för ojämn mark eller för att komma i nivå med en dörr på huset. Stolpar som fästs i plintar är ett sätt. Stolparna kan vara 75x75 mm eller 95x95 mm om de även ska användas som stolpar för staket, räcke, pergola eller tak. Men det går också utmärkt att limma och skruva ihop flera reglar till stolpar för att åstadkomma andra dimensioner.

Virkesdimensioner för altanen

För den som inte är byggnadsingenjör är det bra att utgå från beprövade dimensioner till altanbygget och hellre överdimensionera än snåla om man är osäker. En sviktande altan är inte särskilt smickrande för snickaren. Nedanstående dimensioner är förslag, men liknande dimensioner är också tänkbara.

Trall: (22x95 mm i undantagsfall), 28x95mm, 28x120 mm, 34x145 mm
Skruvreglar: 45x95 mm, 45x120 mm, 45x145 mm, 45x170 mm
Bärlina: 45x145 mm, 45x170 mm, 45x195 mm, 45x210 mm
Stolpar: 75x75 mm, 95x95 mm, alt reglar 45x95 mm

Altanskolan

Del 1 - Reglerna för att bygga altan
Del 2 - Utforma altanen, storlek, form, trappor
Del 3 - Välja trall till altanen
Del 4 - Välja dimensioner på virke till altan
Del 5 - Plintar och grundläggning
Del 6 - Belysning vid altanen