Fönstren hade högre U-värde än utlovat

Fönstren var modell Norrland Passiv.

Fönstren var modell Norrland Passiv. Foto: Nordiska Fönster i Ängelholm

Hur räknar man på U-värde för ordrar med många fönster i? U-värde per fönster menar husägaren, U-värde för hela ordern menar företaget.

En husägare och ett fönsterföretag har hamnat i konflikt rörande hur U-värde ska beräknas på en hel leverans av fönster och dörrar. Fyra av fönstren i leveransen hade ett högre U-värde än avtalat. Men företaget försvarar sig med att andra fönster i leveransen istället hade ett lägre värde och att det är det totala U-värdet som man räknar på.

Husägaren accepterar inte detta, utan menar på att han inte har beställt ett totalt ordervärde, utan ett ordervärde för varje enskild produkt.

- Fönstren och dörrarna avser olika rum och ett totalt U-värde saknar betydelse, skriver han i en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Företaget skriver som svar på anmälan att kundens totala U-värde på hela ordern är lägre än avtalat och att det är totalen som man mäter inom fönsterbranschen. De beskriver att man använder man sig av en fönsterdimension på 1230x1480 mm som referenspunkt och att mindre dimensioner har sämre U-värde, medan större dimensioner har bättre eftersom glaset har det bästa isolervärdet (U-värde 0,5). Vidare avrundas totalen.

- När man kommunicerar u-värde avrundar man även till närmsta hela decimal. Så exempelvis 0,73 avrundas till 0,7 och 0,78 avrundas till 0,8. Detta är praxis inom den svenska fönsterbranschen, skriver Nordiska Fönster i Ängelholm AB.

ARN delar dock inte företagets syn på situationen. Man utgår från orderbekräftelsen och slår fast att det som kommunicerats i denna inte stämmer med leveransen.

- Nämnden har tagit del av utredningen i ärendet och konstaterar att fönstren enligt orderbekräftelsen skulle ha ett U-värde om 0,7. Det är ostridigt att fyra av de levererade fönstren har ett högre U-värde än så, innebärande att fönstren även har ett sämre isolervärde.

Det spelar alltså ingen roll att totalen är lägre.

Företaget rekommenderas ge ett prisavdrag på 12 946 kronor för att väga upp för de fönster som blivit fel.