Beställde hus med vippfönster men fick sidohängda

Det arkitektritade huset uppfördes i Ängelholm.

Det arkitektritade huset uppfördes i Ängelholm. Foto: Google Maps

Byggföretag monterade fel fönster men anser att det inte spelar någon väsentlig roll.

En husägare i Ängelholm träter med byggfirman Svenska Huscompagniet efter att de monterat fyra sidohängda fönster istället för avtalade vippfönster, samt ett fönster som har fel mått i förhållande till beställningen. Fönstren monterades på det arkitektritade hus som byggföretaget haft i uppdrag att uppföra åt husägaren. Eftersom man inte kommer överens har husägaren anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Enligt husägaren har felen medfört att hen inte kan ha fönstren öppna nattetid när det regnar, såsom denna haft för avsikt. Vidare skiljer sig utseendet från det husägaren hade tänkt. Fönstret som hade fel mått skulle ha varit 2388x288 centimeter, men var istället 2183x323 centimeter.

På grund av situationen som uppstått kräver husägaren avdrag motsvarande kostnaden för att åtgärda fönstren, vilket denna uppskattar till 150 000 kronor.

Byggföretaget anser dock inte att summan är skälig. De kan tänka sig ett avdrag på 1 000 kronor per fönster, för de anser inte att de felaktiga fönstren utgör en betydande praktisk eller estetisk skillnad.

- Vippfönster respektive sidohängda fönster skiljer sig inte åt rent funktionellt vad avser användbarhet vid regn. Fönstren är exakt lika täta och oavsett fönstertyp rekommenderas det inte att de står öppet vid regn eller vid risk för regn. Det föreligger alltid en risk för att det vid regn kommer in vatten om man har öppet fönster, oavsett hur fönstret är upphängt, skriver de som svar på anmälan.

ARN har granskat ärendet och slår fast att byggföretaget har gjort fel:

- Svenska HusCompagniet har vidgått att tre sidohängda fönster har installerats i stället för vippfönster och att ett fönster har fått andra mått än vad som avtalats. Det föreligger därmed fel i entreprenaden som Svenska HusCompagniet är ansvarigt för.

Man kommer fram till att felen inte är sådana att det i väsentlig grad påverkar utseende eller funktionalitet, men att de ändå berättigar ett prisavdrag. Byggföretaget rekommenderas ge husägaren ett prisavdrag på 25 000 kronor. Hur man räknar fram just denna summa framgår inte av beslutet.