En halv miljon hushåll bor trångt

En 13 kvadratmeter stor lägenhet i Stockholm som hade ett acceptpris på drygt 2 miljoner kronor när den såldes.

En 13 kvadratmeter stor lägenhet i Stockholm som hade ett acceptpris på drygt 2 miljoner kronor när den såldes. Foto: Vision Fastighetsmäkleri

Trångboddhet och ansträngd ekonomi är två av de kriterier som Boverket tagit fram för att definiera bostadsbrist.

Boverket har räknat på bostadsbristen i landet och i samband med detta tagit fram en beräkningsmodell som syftar till att definiera vad som är en rimlig bostad. Enligt rapporten de lämnar över till regeringen idag bor nästan en halv miljon människor trångbott. Trångboddhet är ett av de sex kriterier som ska definiera en rimlig bostad. De andra kriterierna är boendestandard, boendekostnad, geografiskt läge, hur länge bostaden disponeras samt tid för att hitta en ny bostad. 

- Med den här metoden hoppas vi att de som arbetar med bostadsförsörjningen på olika nivåer får ett bättre informationsunderlag. Vi väljer att analysera landets bostadsbrist genom att undersöka hur många hushåll som har en otillräcklig boendestandard i förhållande till vad som bedöms vara rimligt, säger Tor Borg, bostadsanalytiker vid Boverket.

Just trångboddhet är ett extra viktigt mått. Denna grupp utgör i snitt tio procent i hela Sverige. Det är mer vanligt att man bor trångbott om man bor i en storstad, än vad det är i mindre kommuner. 

Har man dessutom en ansträngd boendeekonomi tillhör man den grupp som drabbas hårdast av bostadsbristen. Denna grupp är störst i Malmöregionen.

- Drygt en procent av hushållen är både trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi. Sammantaget rör det sig om cirka 56 000 hushåll som befinner sig i en svår bostadssituation, säger Tor Borg.

Förhoppningen är att underlaget ska kunna användas av både staten och kommunerna för att planera och bygga rätt typ av bostäder.