Hej, jag heter Jakob Olofsgård och är bostadspolitisk talesperson för Liberalerna.
När jag inte sitter i riksdagen är jag projektledare för ett bostadsföretag i Småland.
På fritiden bygger jag oss ett nytt sommarhus på Gotland.
Gillar trähus, mycket :)

Många har en dröm om en villa och en gräsmatta där barnen bara kan springa rakt ut. Men idag är det för många som inte kan uppfylla villadrömmen. Det stoppar den tillväxten och breddningen av medelklassen vi vill se. Liberalerna vill att fler som arbetar också ska kunna köpa en villa. I dag presenterar Liberalerna förslag för att villadrömmen ska infrias för fler.

Fler ska få friheten att äga en bostad
Den svenska medelklassdrömmen brukar sammanfattas med de tre V:na, villa, Volvo och vovve. Nu stiger räntor, och bostadsmarknaden riskerar att stängas helt för de som inte redan äger en bostad. Det stoppar den tillväxten och breddningen av medelklassen vi vill se. Samtidigt vill 70 procent av svenskarna äga sitt boende. Efter valet behöver en ny liberal och borgerlig regering öppna villadrömmen för fler. Sverige behöver en ny egnahemsrörelse.


Liberalerna föreslår:
1. Byggbar mark ska klassas som ett eget riksintresse
. Riksintressen är geografiska områden som har identifierats för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Idag kan det röra sig om områden för vindkraft eller skyddsvärd natur. Att åtgärda bostadsbristen är enligt OECD ett av Sveriges största makroekonomiska utmaningar. Därför bör behovet av byggbar mark till bostäder vid bostadsbrist klassas som ett eget riksintresse. Det ska ske genom att Boverket pekar ut byggbar mark som sedan kommunerna behöver förhålla sig till.


2. Markanvisningar behöver bli transparenta. Grunden för varje byggprojekt är marken det står på, och grunden för mer byggande är ett transparent system för markanvisningar. Det finns kommuner som på ett föredömligt sätt offentliggör markanvisningsprogram där de tydligt och i förhand redovisar vilka kriterier som de kommer att utgå ifrån. Andra kommuner saknar detta. För att underlätta för byggherrar att få tillgång till information om markanvisningar anser vi att lagen om kommunala markanvisningar bör förtydligas. Det bör införas ett krav på att kommunerna offentliggör sitt arbete med kommande markanvisningar och att informationen om detta ska finnas tillgänglig på webben på både svenska och engelska, för att därmed nå ut till fler potentiella byggherrar. På så sätt kan konkurrensen öka och kommunen komma överens med den byggherre som lovar att utveckla flest villatomter. Det skulle sänka priset för de som vill köpa en villatomt.


3. Nej till återinförd fastighetsskatt. Om fler vågar bospara, flytta eller bygga nytt blir bostadsmarknaden bättre för alla. Det behövs stabila spelregler om boendekostnader, inte bestraffande skatter på ägande av boende. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Skatten kunde höjas kraftigt för att grannen bredvid nyligen sålde sin nyrenoverade villa till ett högt pris. Vänsterpartiet och Miljöpartiet går nu till val på att återinföra fastighetsskatten. Vi säger definitivt nej till vänstersidans planer.


4. Ränteavdragen ska inte förändras. I en tid av stigande räntor och osäkerhet på bostadsmarknaden behöver ränteavdraget ligga fast. Hushållen har inte varit mer pessimistiska om det ekonomiska läget sedan finanskrisen 2008. I en ekonomiskt dålig situation är det inte läge att lägga sten på börda. Ett avskaffat ränteavdrag skulle i det här läget riskera att accelerera prisraset på bostadsmarknaden och tillsammans med dyra elräkningar tvinga familjer att sälja huset.


5. Fler laddstolpar gör villalivet grönare. Utbyggnaden av laddinfrastruktur gått alldeles för långsamt. Elektrifieringen av fordonsflottan behöver gå snabbare. Det är också den sista pusselbiten i att göra villadrömmen hållbar för klimatet. Redan idag är nästan all el som förbrukas i småhus producerad utan koldioxidutsläpp. Däremot äger de flesta fortfarande en bensinbil. En trygg och pålitlig laddinfrastruktur gör att fler vågar byta ut bensinbilen mot en elbil. I våra tidigare förslag till statsbudgetar har Liberalerna avsatt pengar för att finansiera 200 000 extra laddstolpar

Här kan du ta del av vår bostadspolitik:

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/bostadspolitisk-rapport.pdf

.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.