Underskott på bostäder i över 200 kommuner

Så här har kommunerna svarat på enkäten över tid.

Så här har kommunerna svarat på enkäten över tid. Grafik: Boverket

Trots ökat byggande råder det fortfarande underskott på bostäder i drygt två tredjedelar av landets kommuner.

Av landets 290 kommuner svarar 207 stycken att det råder ett underskott på bostäder på deras ort. Siffrorna kommer från en enkät som Boverket har skickat till kommunerna, med frågor som rör hur bostadssituationen ser ut i kommunen. Resultatet har sedan sammanställts och siffrorna visar att underskottet ligger ungefär i linje med fjolårets - då var det 212 kommuner som redovisade underskott.

- Det är fortsatt många kommuner som bedömer att de har underskott på bostäder. Trots en kraftig ökning av antalet nybyggda bostäder på senare år har framför allt grupper som är nya på bostadsmarknaden svårt att tillgodose sina bostadsbehov, skriver Boverket.

Samtidigt är det många kommuner som redovisar ett ökat byggande både i år och nästa år. I år väntas ökningen bli tre procent, och under 2022 stiger den till elva procent.

- Kommunernas svar ger oss ett värdefullt underlag för att få fram en nationell bild av bostadsmarknadsläget, säger Marie Sand, projektledare på Boverket.

Framför allt byggs det i storstaden samt i större högskolekommuner. I stor-Malmö och i mindre högskolekommuner väntas istället en minskning.