Remiss för kommunal analys av bostadsmarknaden

Alla behöver bostad, men alla har inte råd att köpa hus eller lägenhet, och det finns grupper som har det mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Alla behöver bostad, men alla har inte råd att köpa hus eller lägenhet, och det finns grupper som har det mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Foto: Marlén Eskilsson.

Nya riktlinjer ska underlätta bostadsmarknaden för utsatta grupper.

Det råder bostadsbrist i många kommuner i landet, och vissa grupper har det svårare än andra eftersom de har ett snävare urval av bostäder som de har råd eller möjlighet att bo i. Förutom att bygga nya bostäder, vill regeringen nu att kommunerna blir bättre på att uppmärksamma dessa gruppers behov och införa åtgärder. 

- I Sverige finns det en ganska stor grupp hushåll som inte har en rimlig bostadssituation i dag, de bor till exempel trångt eller dyrt i förhållande till hushållets storlek och ekonomi. Regeringen vill att kommunernas planering för bostadsförsörjningen får en tydligare inriktning mot de här hushållens behov. Nybyggande behöver då ofta kompletteras med andra åtgärder, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Man har därför lämnat förslag, i form av en lagrådsremiss, på ändringar i lagen. Kommunerna behöver genomföra analyser och ta reda på vilka bostadsbehov som inte tillgodoses, och Boverket ska tillhandahålla underlag så att de kan göra denna analysen. Utifrån denna analys hoppas man att det ska bli enklare både för regeringen och kommunerna att planera för, och följa upp målen, som rör bostadsförsörjningen.