Ekonomi, Juridik

Så ska ROT-fusket stoppas

För ett par dagar sedan visade Uppdrag Granskning upp hur det fuskas med ROT-avdraget genom att materialpriserna sänks och timpriserna höjs till orimliga nivåer. Detta påverkar konkurrensen i branschen eftersom företagen antingen tvingas in i fusket eller får slåss på orättvisa villkor. Därför har branschorganisationen Sveriges Byggindustrier valt att lämna in ett förslag till Skatteverket där de föreslår olika åtgärder som kan minska fuskandet.

Bland förslagen nämns till exempel att Skatteverket ska ha 30 dagar på sig att granska ansökningarna istället för nuvarande 10. Organisationen föreslår också att materialdel och arbetsdel ska specificeras separat i anslutning till ansökan ihop med timpris och antal timmar för att underlätta granskningen för handläggaren.

– Det går ut på att stötta Skatteverket i deras handläggning av rot-avdraget. Rot-avdraget är det bästa verktyg vi har mot svartarbete, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier, till Sveriges Radio.