Ekonomi

Så löser du konflikter med grannen

Kommer du överens med grannen?

Kommer du överens med grannen? Foto: Marlén Eskilsson

Det är inte alltid lätt att hålla sams, när man bor nära och ska dela tomtgräns och titta på varandras hus och tomt varje dag. Vi lät en relationsexpert tipsa oss om hur man ska bete sig för att ha en god grannsämja.

Osämja mellan grannar uppstår ofta, oavsett om det är kort eller långt avstånd till närmaste granne. Det kan handla om allt från att grannen kör för fort på vägen som löper utanför din tomt, till att ni är oense om en gemensam häck.

– När man bor nära varandra gäller det att ta hänsyn. Ett bra sätt att bygga en god relation är att sträcka ut en hand och erbjuda sig att hjälpa grannen med något, då är det enklare att våga kommunicera om eventuella problem framöver, tipsar Charlotte Sander som är diplomerad samtalsterapeut och driver relationsexperten.se.

Charlotte Sander

Charlotte Sander, terapeut

För lösningen på grannosämja handlar just om kommunikation - att du kommunicerar och hur du väljer att kommunicera. Innan du väljer att gå vidare till myndigheterna med problemet är det bra om du först försökt prata med din granne. Har ni bara pratat med varandra, så går det både fortare att lösa problemet den vägen och dessutom har du förhoppningsvis fortfarande en god relation till din granne efteråt.

Tänk på det här när du "förhandlar" med grannen:

  • Tänk lösningar, inte motsättningar.
  • Ta reda på lagen så att du vet hur det fungerar.
  • Ta inte lagen i egna händer.
  • Håll en god samtalston med respekt, och ta inte åt dig personligt.
  • Blir du angripen, sätt en gräns för när du känner dig orättvist behandlad och lämna det då vidare till sakkunniga.

Om grannen reagerar med ilska under konversationen finns det två knep du kan ta till. Det ena handlar om att du inom dig inte ska ta åt dig personligen och det andra är vad du ska kommunicera utåt.

– Jag tänker att man alltid ska bemöta med vänlighet. Blir man anklagad för saker man inte gjort brukar jag säga att man sätter upp spegeln. Det personen säger handlar sällan om dig, det är istället något som ligger hos den andra personen. Att ha den här kunskapen och sätta upp en inre spegel gör det lättare att hantera grannen. Orden går tillbaka till personen, säger Charlotte Sander och fortsätter:

– Det andra är att man kan säga: Jag är ledsen men jag känner inte alls igen mig i det du säger. Vem är det du pratar om egentligen? Det här knepet använder man sig av i terapi för att träna upp självkänsla och självförtroende hos klient. Det är dock viktigt att fortfarande hålla en vänlig ton.

Blir du arg är risken nämligen att du istället eldar på grannens ilska - och det löser inga problem. Känner du att konversationen inte kommer att ge något, är det bättre att gå därifrån och låta sakkunniga lösa det istället.

– Du måste känna efter själv var din gräns går. Men blir du vandaliserad eller kränkt har det gått för långt, säger Charlotte Sander.

När din gräns är nådd säger Charlotte att det är bäst att du lämnar vidare ärendet till sakkunniga, och det är inget du behöver informera grannen om. Handlar det exempelvis om olovlig parkering är det kanske polisen eller kommunen du måste vända dig till. De får sedan sköta kommunikationen med grannen och du kan hänvisa till dem vid konfrontationer.

Läs också
Hit vänder du dig vid konflikter med grannen
Reglerna för staket, plank, murar och häckar
Värsta granndispyten?