Häck, Staket, Tomt

Staket, plank, murar och häckar i tomtgräns - regler

Ett staket i tomtgräns hindrar småbarnen från att rymma och kanske vill vi slippa grannarnas nyfikna blickar. Men vilka regler gäller, vem har ansvaret för ett staket och vad händer om grannarna inte är överens?

Här berättar vi om reglerna för att bygga staket i tomtgräns.

Här berättar vi om reglerna för att bygga staket i tomtgräns. Foto: Marlén Eskilsson

Ett bra råd till alla villaägare är att försöka vara överens med grannarna. Att det inte alltid går vet Klas Svanbom på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han blir ofta kontaktad av grannar som fått problem som de inte kan lösa själva.

– Men vi har inga resurser för att lösa grannfejder. Däremot kan vi tolka lagar och kanske hitta en lösning genom dem. Det är nästan aldrig problem med staket medan plank däremot ofta byggs just för att det finns en konflikt med grannen. Men då är det inte lätt att få ett godkännande för att bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter, säger Klas Svanbom.

Vem underhåller staket i tomtgräns?

Att skriva ett avtalsservitut är hans tips till den som vill vara på den säkra sidan även om grannen skulle sälja sitt hus. Har man kommit överens med den tidigare grannen om till exempel underhåll av staket i tomtgräns, och skrivit ett avtalsservitut som lämnats till närmaste inskrivningsmyndighet, då måste den nye grannen ta över underhållsplikten, eller ge plats för den, annars blir han ersättningsskyldig.

Utan avtalsservitut är praxis att båda grannar är underhållsskyldiga för staket som står i tomtgräns.

I Plan- och Bygglagen står att en fastighetsägare ska hålla sin tomt i vårdat skick utan betydande olägenheter för omgivningen. Som grannar måste man alltså sätta sig in i varandras situation och försöka enas om en lösning.

Ett tips till den som ska köpa en fastighet med ett staket eller plank i tomtgräns är att fråga säljaren redan innan köpet om vem som har underhållsplikt. På så sätt vet man vilka åtagande man måste ta ställning till.

Staket som behöver målas
Vem ska underhålla staketet? Foto: Marlén Eskilsson

När det gäller plank kan man se om det finns ett inlämnat bygglov. Det är oftast den som sökt bygglov som också äger planket och alltså ska stå för underhållet.

Om staketet eller planket står på grannens tomt är det denne som är underhållsskyldig.
Lantmäterimyndigheten kan också medverka till bildande av servitut eller gemensamhetsanläggning, och kan till exempel gälla plank. Man tar då hänsyn till grannarnas kostnader och olägenheter, men det är inte ovanligt att grannarna blir överens innan den proceduren är klar.

Det kan finnas olika tolkningar i olika delar av landet och reglerna är ofta under bearbetning så bäst är att kontakta det lokala stadsbyggnadskontoret innan bygge påbörjas.

Staket - regler

Staket kräver inte bygglov. Genomsiktligheten framifrån på staket ska vara minst 50% i flera av landets kommuner, men kraven kan vara olika.
Många kommuner tillåter även att tätare staket byggs utan bygglov, men flera kommuner kräver då grannens godkännande.

Staketbygge
Foto: Medlemmen staketbygge

Tillåten höjd på staket varierar runt om i landet. I Jönköping vill man att staket ”ska vara traditionella och inte överstiga en meter” medan flera kommuner godkänner 1,1-1,2 meter höga staket utan bygglov.
Men på vissa håll i landet kan man bygga ännu högre utan bygglov.

Eva Carlfjord-Mattsson påpekar att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg inte har någon gräns uppåt för staket.
– Lagstiftningen ligger ett steg efter. Upptäcker vi att det blir problem då folk bygger höga staket kan det hända att lagstiftningen ändras.
En rundringning visar att även Stockholm har samma generösa regler.

Det som gäller för alla staket, förutom genomsiktligheten, är att det ska beredas plats för underhåll. Om grannen inte vill medverka eller upplåta plats på sin tomt då det är dags för underhåll får man helt enkelt placera staketet någon meter in på den egna tomten.

Blått plank
Plank med noll genomsiktlighet och överliggare. Foto: Marlén Eskilsson

Plank i tomtgräns eller vid uteplats

Definitionen för plank är att genomsiktligheten är mindre än de ovanstående för staket. Plank kräver bygglov men det finns undantag. För att till exempel skydda sin uteplats är det tillåtet att utan bygglov bygga ut ett plank 3 meter från huset, med en höjd på 1,8 meter så länge planket inte är närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Vill man snabba på ett bygglov kan man själv skaffa grannarnas godkännande och lämna in tillsammans med bygglovshandlingarna, annars gör stadsbyggnadskontoret det.
Grannarna har inget veto så ett bygglov kan godkännas trots att någon granne inte gett sitt medgivande.

Låg mur i Öländsk kalksten
Låg mur i kalksten vid ett hus på Öland. Foto: Marlén Eskilsson

Mur kräver bygglov

En mur kräver bygglov och syns åtminstone på moderna bygglovshandlingar, de äldre kan vara mer tveksamma. Har man inte redovisat i sin bygglovsansökan hur man tar upp nivåskillnader på sin tomt kan man räkna med att få frågan från stadsbyggnadskontoret eller byggnadsnämnden.

Murar som är lägre än 0,5 meter behöver man inte söka bygglov för i de flesta kommuner. Den som bygger en mur, eller köper en fastighet med mur, har också ansvaret för underhållet. Det kan bli kostsamt om en motfylld mur till exempel börjar rasa mot någon grannfastighet.

Häck i tomtgräns
Häck bör du inte plantera exakt i tomtgränsen. Foto: Marlén Eskilsson

Häck - plantera en bit in på tomten

Ett råd är att inte plantera en häck precis i tomtgräns eftersom den kan breda ut sig över grannens tomt. Grannen har rätt att kapa både grenar och rötter som stör på sin tomt och det kan i sin tur vara en grogrund till osämja.

Plank och häck i tomtgräns
Här är en fiffig lösning i hörnet där kommunen sannolikt kräver lägre höjd på häcken. Man har satt ett litet plank en bit in på tomten för att hindra insyn. Foto: Bosthlm

Då är det bättre att plantera någon meter in på sin egen tomt, då får man också plats för underhåll.
Häckar får inte störa sikten för trafik i till exempel korsningar eller vid garageutfarter men annars finns det inget som talar om hur hög eller tät en häck får vara. Det kan alltså vara ett bra, men långsamt, sätt att skaffa sig ett insynsskydd.

Tips inför planering av staket eller plank

Ett staket eller plank ska passa både huset, omgivningarna och den egna smaken. Ett gott råd är att ta kontakt med en arkitekt eller landskapsarkitekt som kan komma med flera förslag, anpassa efter eventuellt känsligt läge och dessutom upprätta bygglovshandlingar om det behövs.

Blått plank
I vilket syfte bygger du planket? Foto: Marlén Eskilsson

– Man måste tänka efter i vilket syfte man bygger ett plank. Är det till exempel vindskydd man är ute efter så ska planket inte vara helt tätt, då bildas lätt turbulens, och vill man stänga ute buller så fungerar en mur bäst, säger Bo Tallhage på Gröna Rummet Landskapsarkitektkontor i Kalmar.

Att välja material som inte kräver så mycket underhåll tycker han också kan vara en god idé. Ett omålat plank eller staket kan man bygga av tryckimpregnerat virke men lärk, ek eller ask är vackrare.
– Ett bra virke är så gott som underhållsfritt men då gäller det att stolparna förankras i plintar och inte går ner i marken, säger Bo Tallhage.

Vill man ändå ha kulör är slamfärg eller järnvitriol mindre miljöstörande färger som håller länge. Oljetryckt trä, färg och olja som tryckts in i träet, är också underhållsfritt. Och planket måste inte ha samma kulör på båda sidor, på insidan kan det vara lämpligt att anpassa sig efter husets kulör medan utsidan kan anpassas efter omgivningen.

– Är huset byggt med snickarglädje kan kanske planket också byggas så, annars på ett stramare sätt. Man kan också fundera på om det ska vara stående eller liggande panel, säger Bo Tallhage och påpekar samtidigt att ett plank som skyddar mot insyn också kan skydda inbrottstjuven, något som man ska tänka på då man projekterar.