Vem ringer jag om grannen stör + 9 andra vanliga konflikter med granne

Högljudda aktiviter som t ex mopedkörning eller tvätt med högtryckstvätten vid fel tidpunkt är en vanlig källa till konflikt.

Högljudda aktiviter som t ex mopedkörning eller tvätt med högtryckstvätten vid fel tidpunkt är en vanlig källa till konflikt. Foto: Marlén Eskilsson

Vi listar 10 vanliga konflikter mellan grannar, reglerna som gäller och vart du vänder dig för att få hjälp om ni inte lyckas lösa det genom att prata.

Har du en konflikt med en granne, tänk på att först försöka prata med honom/henne och lösa det själva. Det tillvägagångssättet ger både en snabbare lösning och större chans att ni går ur konflikten som vänner.

Lyckas ni inte lösa problemet genom samtal är det olika instanser du ska vända dig till, beroende på vad konflikten handlar om. Nedan listar vi 10 av de vanligaste konflikterna, reglerna som gäller och vart du vänder dig för att få hjälp.

1. När grannen för oväsen

Det kan exempelvis vara barn som skriker, fester med högljudd musik sent på kvällen eller grannen klipper gräset efter 8 när barnen lagt sig.

Kontakta: Miljöförvaltningen i din kommun

Miljöförvaltningen angående regler

– Miljöbalken är tillämplig, men när det gäller boendens beteende så är det mycket svårt att använda miljöbalken för att kontrollera, ställa krav och följa upp grannstörningar. Därför handläggs ytterst sällan den här typen av störningar av miljöförvaltningen.

När det gäller grannars sätt att nyttja sin bostad finns det andra lagstiftningar som tillämpas: hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen.

Bor du i hus så är det bästa du kan göra att försöka prata med dina grannar, uppger Miljöförvaltningen Stockholm.

2. Grannen parkerar utanför ditt hus

Kontakta: Fordonets ägare, Polisen, kommunen eller Trafikverket. Läs mer hos Kronofogden

Regler som gäller

Det är markägaren som bestämmer över parkering på sin mark. Om ett registrerat fordon varit parkerat på marken under minst sju dygn och ägaren underrättats men inte flyttat det, så får fordonet flyttas. Har markägaren försökt men inte kommit i kontakt med ägaren får fordonet flyttas efter en månad.

Överträdelse på privat tomtmark behandlas enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering, kontrollavgiften får inte överstiga felparkeringsavgiften i kommunen. Dock måste markägaren ha uppfyllt alla villkor som krävs för att få ta ut en sådan avgift.

Katter i koppel
Medlemmen Stefan N har sina katter i koppel.

3. Lösgående katter och hundar som skapar olägenhet för grannar

Kontakta: Miljöförvaltningen i din kommun, Polisen

Regler som gäller

Det finns ett vägledande domar som slår fast att ett grannskap får tåla ett par katter.

Lösgående hundar är en fråga för polisen. På platser där det råder koppeltvång och under jaktsäsong ska hunden hållas kopplad. Hundägaren måste dock alltid ha kontroll på sin hund, även när det inte råder koppeltvång.

Miljöförvaltningen angående regler

– Med hjälp av med miljöbalken har man begränsade möjligheter att komma tillrätta med kattproblem. En förutsättning är att miljökontoret bedömer problemen som olägenhet för människors hälsa. Vad som är att anse som en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken såsom en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Sandlåda
Medlemmen tompsas sandlåda. Foto: tompsa

Ett teoretiskt exempel skulle kunna vara en sandlåda som används av många barn och som ständigt är full av färskt kattbajs. Nästa steg för miljökontoret blir att avgöra vem man ska rikta krav på åtgärder till. Det kan vara svårt att bevisa vems katter som lämnar avföringen. Ett teoretiskt utfall skulle kunna vara att miljökontoret förelägger en fastighetsägare att själv sanera sandlådan och förse den med lock, även om katterna kommer utifrån.

4. Hundar som skäller stup i kvarten

Kontakta: Miljöförvaltningen i din kommun, länsstyrelsen

Miljöförvaltningen angående regler

– Om det är en djurskyddsfråga, det vill säga om hunden skäller för att den inte har det bra eller inte mår bra så är det djurskyddet på länsstyrelsen man ska vända sig till. Om det inte är en djurskyddsfråga utan en bullerstörning så kan man anmäla det som ett olägenhetsärende till miljöförvaltningen, men vi har begränsade möjligheter att ställa krav i sådana ärenden. Störningen ska inte vara ”ringa eller tillfällig”. 

5. Tonåringar som kör mopperace (högt ljud och hög fart)

Kontakta: Polisen

Regler som gäller

Om fordon inte håller sig till hastighetsbestämmelserna i området är det en ordningsfråga och dessa har polisen hand om.

6. Grannens träd hänger över på din tomt och skräpar ner

Kontakta: Stadsbyggnadskontoret i din kommun

Stadsbyggnadskontoret angående regler

– Man ska hålla sin tomt i vårdat skick enligt 3 kapitlet 2a paragrafen i jordabalken;  tränger rot eller gren in på fastigheten och medför olägenhet får denne ta bort roten eller grenen, men grannen ska få en chans att ta bort den själv.

7. Underhåll av häck/staket i tomtgräns (när inget finns skrivet)

Kontakta: Stadsbyggnadskontoret i din kommun

Stadsbyggnadskontoret angående regler

– Här gäller samma som ovan, att du konverserar med grannen ifråga. Du har rätt att ta bort rot och grenar som hänger in på din tomt.

8. Granne vars tomt ser ut som en soptipp

Kontakta: Stadsbyggnadskontoret eller miljöförvaltningen i din kommun

Stadsbyggnadskontoret Stockholm angående regler

– Vi gör bara utredningar om grannar klagar, vi åker inte runt och tittar. Men du har skyldighet att hålla din tomt i ett vårdat skick. Det är en bedömning som sker från fall till fall, men det är plan- och bygglagen som styr.

Miljöförvaltningen angående regler

– Om det handlar om matavfall som drar till sig skadedjur så kan det vara ett ärende för miljöförvaltningen. Man får inte hantera sitt avfall så att det drar till sig skadedjur. Det är anmälningsplikt till miljöförvaltningen om man komposterar matavfall och vi ställer krav på att man använder bra kärl. Om det handlar om farligt avfall så som kemikalier, oljecisterner, skrotbilar et cetera, som riskerar förorena, så kan det också vara ett ärende för miljöförvaltningen.

9. Grannar som eldar i tid och tid

Kontakta: Miljöförvaltningen i din kommun

Miljöförvaltningen angående regler

– Det kan vara ett ärende för miljöförvaltningen. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall, om det finns risk för olägenhet. Vid den här typen av frågor åker vi ut och tittar så att de har rätt pannor och att de eldar med rätt saker. Vi tittar även på om det är olämpligt att ha eldning i området över huvud taget. Man måste göra en bedömning i varje enskilt fall, om det kan räknas som en olägenhet.

10. Nyfiken granne som står och kikar bakom gardinen hela dagarna

Kontakta: Din granne

Charlotte Sander, relationsexpert angående regler

– Det bästa du kan göra är att faktiskt prata med din nyfikna granne. Varför inte göra en kul grej av det? Bjud in grannen och säg: “Jag såg att du gjorde si eller så och det känns lite obekvämt”. Du bemöter problemet och ger tillbaka på ett positivt sätt. När ni får en chans att prata om det förstår förhoppningsvis grannen att det blir pinsamt.

Läs också

Terapeuten: Så löser du konflikter med grannen
Reglerna för staket, plank, murar och häckar
Värsta granndispyten?