Ekonomi

Kritiken mot amorteringskravet

Nybyggda hus.

Nybyggda hus. Foto: Marlén Eskilsson

Byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation anser att amorteringskravet kommer att sätta stopp för bostadsbyggandet.

Igår gick Finansinspektionens förslag på amorteringskrav ut på remiss. Målsättningen är att få ner skuldsättningen i landet och på så sätt stärka vår ekonomi. Men flera organisationer har kritiserat kravet med argumentet att det kommer att bromsa det redan hämmade bostadsbyggandet och på så vis ytterligare pressa upp bostadspriserna, vilket i sin tur kräver ännu större lån.

– Regeringens målsättning att bygga 250 000 bostäder fram till 2020 är tuff i sig och blir ännu mer omöjlig om tvingande amorteringskrav införs. Regeringen måste vara medvetna om detta och väga dessa konsekvenser mot de eventuella risker de ser med en ökad skuldsättning i hushållssektorn, säger Ola Månsson vd för Sveriges Byggindustrier.

Organisationen anser att amorteringskravet riskerar att stoppa bostadsbyggandet. 

Villaägarnas riksförbund har också kommenterat kravet. De är inte fullt lika kritiska, utan anser snarare att det är bättre än det ursprungliga förslaget. De är exempelvis positiva till att kravet nu ska utgå från marknadsvärde istället för köpeskilling. Men de ser också orosmoln, till exempel för grupper så som barnfamiljer som tvingas in i en amortering och kan få svårt att få ihop vardagen.

Om amorterings- och skuldsättningskrav istället riktades mot bankerna och deras totala  bolånestockar skulle resultat uppnås fortare, eftersom alla hushåll skulle påverkas. Nu berörs bara hushåll med nya lån, vilket skapar inlåsningseffekter. Dessutom lämnas lån för något annat än bostad helt därhän, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

De är också kritiska till att lånet bara får omvärderas vart femte år och vid omfattande renoveringar.

Deras förslag är istället att bankerna måste nå en viss skuldsättningsgrad och amorteringstakt i sina bolånestockar.

Banker skulle då erbjuda lägre räntor till kunder som amorterar och har låg skuldsättning och vice versa. Idag är prismekanismen den motsatta eftersom högt belånade hushåll erbjuds lägre räntor. Med FI:s förslag uteblir den effekten, säger Daniel Liljeberg.

Amorteringskravet är tänkt att införas 1 augusti 2015. Här kan du läsa förslaget från Finansinspektionen.