Ekonomi

Här är det bekräftade amorteringskravet

Här är det bekräftade amorteringskravet

Foto: Marlén Eskilsson

Finansinspektionen har tagit fram ett färdigt förslag för amorteringskrav som nu ska skickas ut på remiss.

Idag bekräftades det färdiga förslaget på amorteringskrav för nya bolån från officiellt håll. I förslaget skriver Finansinspektionen att de nya reglerna är tänkta att börja gälla från och med 1 augusti i år. Men först ska förslaget ut på remiss.

Förslaget innehåller inte några överraskningar jämfört med vad som diskuterats tidigare. Det innebär i korthet att hushåll med en belåningsgrad över 70 procent ska amortera ned lånebeloppet med minst 2 procent per år, och att hushåll med belåningsgrad över 50 procent ska amortera ned med minst 1 procent.

Amorteringskravet kommer att gälla alla de som väljer att ta nya lån på befintlig eller ny bostad, samt för de som utökar sina lån. Det ska dock inte gälla om kunden bara är ute efter att byta bank.

Tanken med kravet är att det ska dämpa hushållens skuldsättning och på så sätt stärka svensk ekonomi.

– Vi har i dag en rimlig tillväxt i bolånen men de ökar. Fortfarande är kreditriskerna små, hushållen kommer att kunna betala sin bolån. Det finns dock makroekonomiska risker när de högst skuldsatta hushållen drar ner på sin konsumtion för att klara låneräntorna i framtiden, säger Finansinspektionens Henrik Braconier.

Så här skriver Finansinspektionen om de nya reglerna:

Nya bolån är

  • När man tar lån för att köpa en ny bostad och använder bostaden som säkerhet för lånet.
  • När man tar ett nytt, eller utökar ett befintligt, lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer. Amorteringskravet gäller endast för det utökade lånet som ska amorteras ner tills den totala belåningsgraden är 50 procent eller till dess att det nya lånet är helt återbetalt.

Undantag

  • Bolåneföretagen får under en begränsad period medge att enskilda hushåll inte ska amortera om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana situationer kan vara arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom.

Omvärdering av bostaden

  • Amorteringskravet utgår från marknadsvärdet på bostaden. Huvudprincipen är att omvärdering av bostaden som kan ligga till grund för att räkna om belåningsgraden endast får ske vart femte år.
  • Omvärdering får också ske om det skett en avsevärd värdeförändring av bostaden av en annan anledning än den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det kan till exempel handla om en omfattande om- eller tillbyggnad. Renovering av enbart kök eller badrum eller tillbyggnad av balkong anses till exempel i normalfallet inte vara en avsevärd värdeförändring.
  • För hushåll som redan i dag förvärvat sin bostad gäller att eventuella nya lån omfattas av kravet. Omvärdering av bostaden får också ske i samband med att ett hushåll för första gången utökar sin belåning efter att amorteringskravet börjat gälla. Därefter gäller de vanliga reglerna för omvärdering av bostaden, det vill säga att det får göras vart femte år eller om det skett en avsevärd värdeförändring.