Hej,

Jag har en delikat utmaning som innehåller en hög med juridiska, ekonomiska men också mer filosofiska frågor kring en möjlig boendelösning.

Bakgrund
Min moster (som jag är mycket nära) och hennes man, äger (till 100%) en fantastisk sjöfastighet nära Stockholm, på den så bor också min kusin (som är som ett syskon känslomässigt) och hennes familj. Fastigheten är innan nuvarande sättning i bostadspriserna värderad till 24 miljoner kronor, den är belånad med 11 miljoner kronor. Av dessa 11 miljoner kronor så står min kusin för 4 miljoner kronor.
Jag och min sambo äger ett hus idag som vi har lån på 4,4 miljoner kronor, då vi köpte det i princip på toppen och marknaden gått ned närmare 20% i vårt område så är vår bedömning att vi vid en försäljning antagligen skulle få ut ungefär 0 kronor efter att banken tagit sitt om vi sålde huset idag. Huset köptes för 4,5 miljoner och vi har sedan renoverat för drygt en miljon.

Min moster och morbror är pensionärer i 70-årsåldern och det börjar bli svårt för dem att bära kostnaderna för sitt boende. Vi har därför sedan i somras pratat om ifall det är möjligt att hitta en lösning för alla 3 familjer att leva tillsammans på deras fastighet.

Jag vill redan här understryka att vi är väl medvetna om att oavsett upplägg så finns det stora fallgropar här för samtliga parter på olika sätt och det jag är ute efter är snarare att hitta möjliga lösningar där fallgroparna är belysta än att få svar i stil med "fallgroparna är för stora" det därför att jag tror att det är svårt för mig att beskriva på internet hur vi värderar sånt som svikna löften eller x- förlorade kronor.

Kort om fastigheten
Idag så består fastigheten av en huvudbyggnad med två lägenheter, en lägenhet på ca 130 kvm och en på ca 90 kvm, på tomten finns också ett hus på ca 50 kvm. Upplägget som min moster har föreslagit är att jag och min familj flyttar in i den större lägenheten i huvudbyggnaden, där bor idag min moster och morbror. Min kusin med familj fortsätter att bo i lägenheten på 90 kvm och min moster och morbror flyttar till det mindre huset, det behöver dock byggas ut (det får vara 70 kvm). Fastigheten kommer också snart att få Kommunalt VA det kommer kosta uppskattningsvis 800 000 kronor. Driftkostnaden för fastigheten är idag ca 9000 kronor i månaden, inklusive försäkring.

Kort om min familjs ekonomi
Vi har idag gemensamma löner på 104 000 kronor i månaden (varav 6 500 kr är ett extra/hobbyjobb som min sambo har och alltså inte får räknas med när vi går till banken och ber om lån).
Vi betalade 28 000 kronor till banken i oktober (vi har bolån på ca 4 200 000 kr och ett privatlån på knapp 200 000 kronor) och sedan har vi uppskattningsvis 7-8 000 kronor i övriga kostnader kopplat till hus (el, uppvärmning, vatten, osv). Vi har i princip inga kontanter (annat än en alltför liten buffert men den måste vi ju ha även om vi skulle flytta) men min pappa är döende och jag kommer ärva drygt 1 000 000 kronor inom något år.

Så till de förslag som vi idag har diskuterat:

Förslag 1:

Jag och min kusin köper fastigheten för en summa som löser lånen och tillåter en utbyggnad och finansierar kommunalt VA. Den summa som nämnts är 14-15 miljoner kronor. Dessutom så vill min moster och morbror att vi vi tillsammans betalar 4000 kronor i månaden till dem, detta så att de kan behålla den konsumtionsnivå de har idag. Min moster och morbror får med detta besittningsrätt/arrende till det mindre huset, detta för att garantera dem ett boende framåt.

Vi skulle behöva sälja vårt hus med en rejäl förlust här, men det är ju inte hela världen eftersom att vi köper 50% av en fastighet som är värd betydligt mer än vad vi ger. Men det gör att vi i dagsläget har det banken är beredda att låna oss, vilket är ungefär 5 300 000 kronor, sedan får jag ett arv på dryga miljonen och så får vi toppa upp med andra lån för att få ihop 7 miljoner kronor.

Det här skulle ge oss ungefärliga månadskostnader enligt följande:
bolån (dagens 3 månaders ränta ca 5%) = ca 23 000 kr
privatlån = 7 000 kr (ränta och rak avbetalning på ett lån på 600 000 kr)
omkostnader hus = 4 500 kr
avgift till min moster = 2000 kr

totalt: ca 36 500 kr

Det är en kostnad som är i princip samma vi har idag. Men den bygger på ett par antaganden som jag inte är säker på kommer att gälla. Främst handlar det om att banken kommer behöva anse att den värdering som gäller för huset är inte den vi (marknaden) köper det för (14-15 miljoner) utan att det är en värdering som är det dubbla, för annars måste vi även lägga till amortering. Nackdelen rent ekonomiskt mot hur vi har det idag är att detta är en kostnad som inte kommer att gå ned med annat än att räntan går ned, vi har inte möjlighet att amortera i någon större utsträckning med så höga räntekostnader, i vårt nuvarande boende så amorterar vi ca 7000 kr i månaden så att inom 6-7 år så hamnar vi under 70% belåning.
Fördelen är ju att vi äger halva fastigheten.

Förslag 2:

Vi flyttar in i fastigheten men utan att få något ägande, dock så lånar vi mot den så att vatten och avlopp och en utbyggnad är möjlig, ca 3 000 000 kronor. Mot detta så skrivs vi in i min moster och morbrors testamente där vi får en tredjedel av deras kvarlåtenskap (de har en son till som inte är inblandad i detta).

Det ekonomiska upplägget blir då att jag och min kusin delar på kostnaden för lånen (idag är majoriteten av lånen bundna på lite drygt 1% och det gäller i snitt 3 år till.

nya lån 3 000 000 * 0,05 = 150 000 kr per år
gamla lån 11 000 000 * (ca) 0,02 = 220 000 kr per år

lånekostnader blir då totalt ca 31 000 kr för hela fastigheten, detta delas på två (mig och min kusin)

Så månadskostnaden för boendet blir som följer:
Lånekostnader = 16 000 kr
omkostnader hus = 4500 kr
avgift till moster = 2000 kr

totalt = 22 500 kr.

dessa kan och kommer sannolikt stiga i takt med att deras bundna lån går ut, för det vore nog dumt att räkna med att man kan binda om lånen på runt 1%.

Det här förslaget behöver broderas ut lite, framförallt med hur vi säkrar den investering vi gör genom att låna pengar på någon annans fastighet, jag tar också gärna emot tankar och förslag på hur man kan mejsla ut överenskommelser och avtal som behandlar t.ex. en skilsmässa eller att någon blir sjuk och därför inte kan bära sina kostnader längre.

Så till frågorna
Är alternativ 1 rimligt och möjligt?
är alternativ 2 rimligt och möjligt?
Hur skulle ni gjort?

Svara gärna på en av frågorna eller fler, lyft andra funderingar som jag kanske inte belyst här, kanske finns det någon som löst en liknande utmaning på något annat sätt. Kom ihåg att vi alla vill lösa detta om det går och att vi går in för att ingen ska känna att den blivit lurad.
 
 • Gilla
Jonas1130
 • Laddar…
Spontant så låter det som att ni försöker hitta på "kreativa lösningar" för att köpa något ni inte har råd till.
Allmänt
 • Att köpa en del av fastigheten där det utöver köpeskillingen ingår avtal om att betala 4000 kr/månad på obestämd tid eller löften om framtida arv låter väldigt juridiskt tveksamt. Alternativt tar ni det avtalslöst "vid sidan av", då är ni beroende av att ingen kommer på andra tankar och i princip är det en svartaffär. Du nämner att köpet skulle handla om ca 14 miljoner men att banken förhoppningsvis skulle värdera fastigheten till det dubbla. När mostern dör om kanske 15 år så kanske värdet stigit 10 miljoner till, d.v.s. 38 miljoner. Det ligger då ca 24 miljoner extra i arvspotten om sonen som inte är inblandad då "kommer på" att det var en svartaffär och begär att köpet ska återgå. Det är tillräckligt mycket pengar för att många som man trodde var ens vänner ska slänga alla släktband och moraliska principer överbord. (Vad tycker förresten den sonen om att ni får köpa till halva marknadspriset?)
 • Lånen är bundna på 1% i drygt tre år till - för nuvarande ägare just nu. Det innebär inte att banken behöver gå med på att någon får köpa in sig i fastigheten utan att lånen behöver läggas om.
 • Törs du lita på ett löfte om ett stort framtida arv från någon som du kommer bra överens med nu men som har många år på sig att utveckla demens?
 • Vad är backupplanen om ni skiljer er eller blir arbetslösa? Kommer någon av de andra delägarna lösa ut er eller kommer det att sluta med tvångsförsäljning av hela fastigheten och evig osämja inom släkten?
I förslag två förstår jag inte riktigt hur du menar. Ska ni inte äga något av fastigheten, men ni ska låna på den? Hur ska det gå till?

Förslag 3: Sälj ert nuvarande hus. Bli hyresgäster hos mostern. Spara så mycket ni kan. Låna ut pengar till mostern för att finansiera VA-avgiften. (Se till att det skrivs ordentliga lånehandlingar.) Fundera på hur mosterns testamente bör se ut. Kolla med advokat om det går att skriva ett bindande avtal om möjlighet till framtida köp. Om inte pengarna räcker att köpa in er när mostern lägger näsan i vädret och arvet har fördelats enligt vad ni nu kommer överens om så kan ni konstatera att ni helt enkelt inte hade råd. (Eller att ni trots allt blev blåsta på utlovat arv.)
 
 • Gilla
MichelleW och 27 till
 • Laddar…
B Bigfoot skrev:
Spontant så låter det som att ni försöker hitta på "kreativa lösningar" för att köpa något ni inte har råd till.
Allmänt
 • Att köpa en del av fastigheten där det utöver köpeskillingen ingår avtal om att betala 4000 kr/månad på obestämd tid eller löften om framtida arv låter väldigt juridiskt tveksamt. Alternativt tar ni det avtalslöst "vid sidan av", då är ni beroende av att ingen kommer på andra tankar och i princip är det en svartaffär. Du nämner att köpet skulle handla om ca 14 miljoner men att banken förhoppningsvis skulle värdera fastigheten till det dubbla. När mostern dör om kanske 15 år så kanske värdet stigit 10 miljoner till, d.v.s. 38 miljoner. Det ligger då ca 24 miljoner extra i arvspotten om sonen som inte är inblandad då "kommer på" att det var en svartaffär och begär att köpet ska återgå. Det är tillräckligt mycket pengar för att många som man trodde var ens vänner ska slänga alla släktband och moraliska principer överbord. (Vad tycker förresten den sonen om att ni får köpa till halva marknadspriset?)
 • Lånen är bundna på 1% i drygt tre år till - för nuvarande ägare just nu. Det innebär inte att banken behöver gå med på att någon får köpa in sig i fastigheten utan att lånen behöver läggas om.
 • Törs du lita på ett löfte om ett stort framtida arv från någon som du kommer bra överens med nu men som har många år på sig att utveckla demens?
 • Vad är backupplanen om ni skiljer er eller blir arbetslösa? Kommer någon av de andra delägarna lösa ut er eller kommer det att sluta med tvångsförsäljning av hela fastigheten och evig osämja inom släkten?
I förslag två förstår jag inte riktigt hur du menar. Ska ni inte äga något av fastigheten, men ni ska låna på den? Hur ska det gå till?

Förslag 3: Sälj ert nuvarande hus. Bli hyresgäster hos mostern. Spara så mycket ni kan. Låna ut pengar till mostern för att finansiera VA-avgiften. (Se till att det skrivs ordentliga lånehandlingar.) Fundera på hur mosterns testamente bör se ut. Kolla med advokat om det går att skriva ett bindande avtal om möjlighet till framtida köp. Om inte pengarna räcker att köpa in er när mostern lägger näsan i vädret och arvet har fördelats enligt vad ni nu kommer överens om så kan ni konstatera att ni helt enkelt inte hade råd. (Eller att ni trots allt blev blåsta på utlovat arv.)
 • Att köpa en del av fastigheten där det utöver köpeskillingen ingår avtal om att betala 4000 kr/månad på obestämd tid eller löften om framtida arv låter väldigt juridiskt tveksamt. Alternativt tar ni det avtalslöst "vid sidan av", då är ni beroende av att ingen kommer på andra tankar och i princip är det en svartaffär. Du nämner att köpet skulle handla om ca 14 miljoner men att banken förhoppningsvis skulle värdera fastigheten till det dubbla. När mostern dör om kanske 15 år så kanske värdet stigit 10 miljoner till, d.v.s. 38 miljoner. Det ligger då ca 24 miljoner extra i arvspotten om sonen som inte är inblandad då "kommer på" att det var en svartaffär och begär att köpet ska återgå. Det är tillräckligt mycket pengar för att många som man trodde var ens vänner ska slänga alla släktband och moraliska principer överbord. (Vad tycker förresten den sonen om att ni får köpa till halva marknadspriset?)

Ja det stämmer bra, vi vill köpa något vi inte har råd med. Men från deras perspektiv är det också så att de inte har råd att bo kvar utan att få in någon mer i ekvationen. Skulle de sälja sitt hus idag för säg 24*0,8 (om vi tänker oss att även deras fastighet påverkats av prisfallet) så är huset värt 20 miljoner, banken ska då ha 11 och de behöver sedan betala 22% vinstskatt på 6 av 9 miljoner som de får ut. de har då kvar ungefär 7,5 miljoner. Vilket i bästa fall köper dem ett småhus med en helt vanlig tomt, och med vanliga underhållskostnader osv för huset. De sitter helt enkelt ifrån deras perspektiv i en ganska trist situation om de inte får in någon mer, ännu värre är det för deras barn som idag är hyresgäster i huset som då blir utan bostad. Vad deras andra barn tycker är att han är för att de hittar en lösning, men den är mellan dem och inte klar än så det här är fortfarande en utforskande dialog.

Det stämmer att om vi skulle köpa huset för 14 miljoner tillsammans med min kusin så är det under marknadsvärdet. Men då äger ju jag och kusinen fastigheten gemensamt, min moster har inte kvar något ägande i det. Så eventuella anspråk på dödsboet från den kusin som inte är inblandad landar på min kusin då att hon fick köpa huset billigt skulle kunna betraktas som ett förskott på arvet, men jag är ju inte med i testamentet alls i detta alternativ.

Lånen är bundna på 1% i drygt tre år till - för nuvarande ägare just nu. Det innebär inte att banken behöver gå med på att någon får köpa in sig i fastigheten utan att lånen behöver läggas om
Angående lånen så stämmer det, köper vi huset så måste vi ju ta ut nya lån och vad min moster har för avtal med banken idag är inte relevant, utan banken kommer att ge oss en egen ränta, sannolikt runt 5%.

 • Törs du lita på ett löfte om ett stort framtida arv från någon som du kommer bra överens med nu men som har många år på sig att utveckla demens?
Jag törs kanske inte lita på ett testamente bara, men kanske att jag törs lita på ett skuldebrev som på något sätt är kopplat till fastighetens värde. Det är den här typen av frågeställningar jag är ute efter idéer kring.

 • Vad är backupplanen om ni skiljer er eller blir arbetslösa? Kommer någon av de andra delägarna lösa ut er eller kommer det att sluta med tvångsförsäljning av hela fastigheten och evig osämja inom släkten?
Samma svar som ovan gäller för backupplaner kring skilsmässor, krig och elände. Hur kan ett smart upplägg se ut (Om det finns några sådana).

Ja det är möjligt enligt banken att låna mot fastigheten utan att äga den.

Angående att bara hyra så är det inte aktuellt, vi kan ta förlusten vi gjort på vårt hus nu om vi fortfarande är kvar i bostadsmarknaden, men vi är inte beredda att bli av med hela vår kontantinsats och bara hyra.
 
Redigerat:
Det rabblas en massa siffror helt utan stringens. De handlar i alla fall betydligt mer om dig än om affären.

Fastigheten är belånad med 11 Mkr varav kusinen står för fyra. Jaha? Hur mycket äger kusinen då, eller står denna bara för lån på fastigheten av andra skäl? Och vad ska köpas ut för 14 Mkr plus en livränta om 50 tkr/år? Hela fastigheten? Resten av fastigheten? Och fördelat hur?

Och om vi leker med tanken att ni får fem miljoner var av mostern+man varav då det du får är arv som den andra kusinen blir blåst på. Pengar vilka han kanske istället kan tvinga till sig en dryg miljon av från sitt syskon när svindleriet är över och mostern plus man är döda utan resterande tillgångar. Då med tanken att kusinens andel blir 5 Mkr i förskott av arv av vilket en fjärdedel är den andra kusinens laglott.

Står ni så nära varandra som du påstår deltar du inte i den här typen av arvsrättsligt skojeri som uppenbarligen kommer leda till osämja mellan dina kusiner och kanske få den icke inblandade kusinen att bryta med sina föräldrar vilka du ger sken av att bry dig om.
 
 • Gilla
 • Älska
 • Wow
Donn och 18 till
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Det rabblas en massa siffror helt utan stringens. De handlar i alla fall betydligt mer om dig än om affären.

Fastigheten är belånad med 11 Mkr varav kusinen står för fyra. Jaha? Hur mycket äger kusinen då, eller står denna bara för lån på fastigheten av andra skäl? Och vad ska köpas ut för 14 Mkr plus en livränta om 50 tkr/år? Hela fastigheten? Resten av fastigheten? Och fördelat hur?

Och om vi leker med tanken att ni får fem miljoner var av mostern+man varav då det du får är arv som den andra kusinen blir blåst på. Pengar vilka han kanske istället kan tvinga till sig en dryg miljon av från sitt syskon när svindleriet är över och mostern plus man är döda utan resterande tillgångar. Då med tanken att kusinens andel blir 5 Mkr i förskott av arv av vilket en fjärdedel är den andra kusinens laglott.

Står ni så nära varandra som du påstår deltar du inte i den här typen av arvsrättsligt skojeri som uppenbarligen kommer leda till osämja mellan dina kusiner och kanske få den icke inblandade kusinen att bryta med sina föräldrar vilka du ger sken av att bry dig om.
Som jag skrev i ett tidigare svar så är vi inte precis i en beslutsfas utan det mer brainstorming. Så givetvis kommer inte kusin nummer 2 att gå lottlös ur den här situationen.

Men för att svara på dina andra frågor, det är enbart min morbror och moster som har ett ägande i fastigheten, kusin 1 har lånat 4 miljoner kronor mot den. Det lånet togs ut när de flyttade till fastigheten och inredde en extra lägenhet. Anledningen till att det är hon som står på det är att min moster och morbror inte kunde låna mer då de är pensionärer, de kunde heller inte släppa en andel av sitt ägande då de skulle prövas på nytt som gäldenärer till banken då och inte godkännas på de ursprungliga 7 miljonerna i lån. Barnen kunde inte heller ta över hela fastigheten då de inte hade inkomster för att täcka lånen och kusin 2 inte vill bo där så han vill ha sitt låneutrymme i sin egen bostad.

Affären i alternativ 1 skulle se ut som så att jag och kusin 1 köpte och samägde fastigheten, kusin 1 behöver då gå in med ytterligare 3 miljoner kronor (om köpeskillingen är 14 miljoner) och jag och min familj med 7 miljoner kronor. Vi skulle då äga den 50/50.
 
 • Gilla
Lasseow
 • Laddar…
En sak jag inte tycker mig ha sett i tråden är: Får ni låna den summa som behövs?

Som jag tolkar tråden så skall ni (ev.) tillsammans med kusinen låna minst 14 milj. Dvs. 7 milj vardera? Det tror jag är väldigt tveksamt om banken går med på idag. Om ni har en total lön på ca 90 000 i månaden.

Hur är kusinens bef. lån tänkt att hanteras, skall han alltså ha lån på totalt 11 milj?

Och skall sedan kusin 2 kompenseras så kommer det totalt sett behövas ännu mera pengar. Kusin 1 kanske kan kompensera detta den dag han ärver (om det finns kvar pengar i det dödsboet då), men ni som inte ärver kommer att behöva ännu mer pengar då.

Och som flera varit inne på, rent avtalsmässigt blir "livräntan" knepig. Nog inga problem om alla kan fortsätta vara bästa vänner i väldigt många åt frammåt (jag tolkar att ägarna är gamla, men inte jättegamla, så kanske minst 30 år till?). Även om ni har kanonbra förhållande idag, så kan mycket hända på 20 - 30 år i de totalt 4 familjer som verkar vara inblandadeSkismsor, nya partners, ågon dör, dennes arvingar är inte alls med på noterna osv.
 
 • Gilla
Festlund och 3 till
 • Laddar…
S Sspj skrev:
Mot detta så skrivs vi in i min moster och morbrors testamente där vi får en tredjedel av deras kvarlåtenskap (de har en son till som inte är inblandad i detta).
Det där går inte att avtala. De kan skriva om, eller påverkas att skriva om testamentet när som helst, utan att du får veta något.
 
 • Gilla
big mike och 2 till
 • Laddar…
Ställde din fråga till Chatgpt och fick det här svaret som jag själv hade valt.

——
Med tanke på den informationen om din ekonomi som du har gett, och om jag skulle vara i din situation, skulle jag överväga alternativ 2. Här är några skäl till det:

1. Ekonomisk flexibilitet: Alternativ 2 innebär en lägre initial ekonomisk belastning eftersom du inte behöver köpa fastigheten för en stor summa pengar. Istället lånar du för vatten och avlopp samt eventuell utbyggnad. Detta ger dig mer ekonomisk flexibilitet och minskar den omedelbara risken.

2. Arv: Med möjligheten att inkludera dig i din mosters och morbrors testamente har du en plan för att säkerställa att du och din kusin får en del av fastigheten på lång sikt.

3. Låga månadskostnader: De månatliga kostnaderna för alternativ 2 är lägre än i alternativ 1, vilket minskar din ekonomiska börda och ger dig utrymme att spara och investera för framtiden.

Det är dock viktigt att notera att båda alternativen har sina risker och fördelar, och det bästa valet beror på din personliga ekonomiska situation, risktolerans och framtida mål. Jag rekommenderar starkt att du konsulterar med en jurist och en ekonomisk rådgivare för att utvärdera alternativen mer i detalj och skapa tydliga avtal och överenskommelser som skyddar dina intressen.
 
 • Gilla
Hjortmark och 5 till
 • Laddar…
Det är inte ovanligt att banken kan beräkna belåningsgrad utifrån värdering men istället kräver kontantinsats baserat på köpebeloppet.

För att klara 4,5 x årsinkomsten måste båda hushållen då dra in ca 110 000 kr/månad vilket i vart fall ni inte gör idag.

Kontantinsatsen på 15% är 2,1 miljoner vilket ni inte har.

Alternativet att ni får låna 100% innebär bara ännu mer lån nu inte har råd med.

Ett köp till underpris kommer med all säkerhet klassas som förskott på arv när det rör sådana här belopp. Så andra syskonet lär behöva kompenseras.

Det är bra att drömma, men relationer är svåra att ersätta när det inte håller.
 
 • Gilla
Festlund och 3 till
 • Laddar…
S Sspj skrev:
Så till frågorna
Är alternativ 1 rimligt och möjligt?
är alternativ 2 rimligt och möjligt?
Hur skulle ni gjort?
-Nej.

-Nej.

-Gett moster med man och kusin det bästa råd du kan ge dem; Sälj fastigheten som de klart och tydligt inte har råd med.

Det är så extremt mycket som riskerar att gå åt skogen med dessa upplägg. Värnar du om era relationer (och ekonomi!) så stoppa dessa vansinnes-, ont i magen-tankar på en gång.

I all välmening.

/Klabbarparn
 
 • Gilla
Festlund och 20 till
 • Laddar…
K Klabbarparn skrev:
-Nej.

-Nej.

-Gett moster med man och kusin det bästa råd du kan ge dem; Sälj fastigheten som de klart och tydligt inte har råd med.

Det är så extremt mycket som riskerar att gå åt skogen med dessa upplägg. Värnar du om era relationer (och ekonomi!) så stoppa dessa vansinnes-, ont i magen-tankar på en gång.

I all välmening.

/Klabbarparn
Ja det ser mörkt ut, men ont i magen gör det ju inte, inte för mig i alla fall. Det kanske inte framgick i första inlägget, men jag är på inget sätt i behov av att förändra min situation. Jag skulle gärna vilja att det gick, men inte till vilket pris som helst.
 
 • Gilla
Najkire
 • Laddar…
H hempularen skrev:
Det där går inte att avtala. De kan skriva om, eller påverkas att skriva om testamentet när som helst, utan att du får veta något.
Ja, det stämmer, men eventuellt så skulle det kanske kunna utformas som ett skuldebrev med en ränta motsvarande prisförändringen på fastigheten fram tills den dag skuldebrevet löses in? På så vis skulle de ju inte kunna skriva ut mig ur testamentet.
 
H hempularen skrev:
En sak jag inte tycker mig ha sett i tråden är: Får ni låna den summa som behövs?

Som jag tolkar tråden så skall ni (ev.) tillsammans med kusinen låna minst 14 milj. Dvs. 7 milj vardera? Det tror jag är väldigt tveksamt om banken går med på idag. Om ni har en total lön på ca 90 000 i månaden.

Hur är kusinens bef. lån tänkt att hanteras, skall han alltså ha lån på totalt 11 milj?

Och skall sedan kusin 2 kompenseras så kommer det totalt sett behövas ännu mera pengar. Kusin 1 kanske kan kompensera detta den dag han ärver (om det finns kvar pengar i det dödsboet då), men ni som inte ärver kommer att behöva ännu mer pengar då.

Och som flera varit inne på, rent avtalsmässigt blir "livräntan" knepig. Nog inga problem om alla kan fortsätta vara bästa vänner i väldigt många åt frammåt (jag tolkar att ägarna är gamla, men inte jättegamla, så kanske minst 30 år till?). Även om ni har kanonbra förhållande idag, så kan mycket hända på 20 - 30 år i de totalt 4 familjer som verkar vara inblandadeSkismsor, nya partners, ågon dör, dennes arvingar är inte alls med på noterna osv.
Min familj kan skrapa ihop 7 miljoner kronor (vi får låna 5 300 000 enligt 4,5 x årsinkomsten av banken) men den andra familjen är nog tveksamt om de kan det.
 
Det kanske är bättre att de hyr ut en lägenhet till någon utomstående som kan krävas på en marknadsmässig hyra och sägas upp utan alltför mycket tragik. Då får de en bättre ekonomi och ni kan bibehålla de goda relationer som ni har idag.
 
 • Gilla
Festlund och 7 till
 • Laddar…
M Masthugg skrev:
Det kanske är bättre att de hyr ut en lägenhet till någon utomstående som kan krävas på en marknadsmässig hyra och sägas upp utan alltför mycket tragik. Då får de en bättre ekonomi och ni kan bibehålla de goda relationer som ni har idag.
Så fungerar det idag, de hyr ut det mindre huset som semesterbostad på somrarna och till olika hyresgäster som bor längre perioder under vinterhalvåret. Det täcker dock inte deras kostnader på sikt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.