Ekonomi

Försäkringar när du bygger nytt hus

Dags att bygga nytt eller renovera? Då är det viktigt att vara rätt försäkrad och uppfylla de krav som ställs på skydd i lagen.

Medlemmen PAF håller som bäst på att bygga hus.

Medlemmen PAF håller som bäst på att bygga hus. Foto: PAF

Ett färdigställandeskydd är den enda försäkring som är lagstadgad för den som ska bygga nytt hus idag. Färdigställandeskyddet kan du få antingen genom en färdigställandeförsäkring eller en bankgaranti.

Färdigställandeskyddet säkerställer att huset kan bli färdigbyggt även om entreprenören går i konkurs. Det ska enligt lagen om färdigställandeskydd (2014:227) omfatta skälig ersättning för:

1. extra kostnader för att slutföra arbetena,
2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716), och
3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som avses i punkt 2.

Priset på en färdigställandeförsäkring avgörs av avtalssumman, byggtiden och entreprenörens rating hos Upplysningscentralen (UC) och brukar vara 2-5 % av försäkringsbeloppet som i sin tur är 10 % av avtalssumman, uppger Yngve Gustafsson vid försäkringsbolaget Gar-Bo.

Tidigare var det även lagstadgat att ha en byggfelsförsäkring, men det kravet avskaffades 1 juni 2014.

– Konsumenterna är inte längre tvungna att teckna en byggfelsförsäkring, men kan fortfarande självmant välja att skaffa en sådan, säger Joséphine Slotte som är jurist hos Konsumentverket.

Således finns det tre försäkringar att teckna om du bygger nytt eller gör en större tillbyggnad:

  • Färdigställandeskydd
  • Nybyggnadsförsäkring
  • Villaförsäkring

De frivilliga försäkringarna

Att byggfelsförsäkringen inte längre är obligatorisk innebär inte att den kommer att försvinna, du kan fortfarande teckna den om du vill. Däremot byter den namn till nybyggnadsförsäkring.

En nybyggnadsförsäkring försäkrar dig mot de byggfel inte går under entreprenörens ansvarsförsäkring.

Priset på en nybyggnadsförsäkring varierar mellan 10 000 kr – 60 000 kr och räknas fram genom en helhetsbedömning av risken i ditt byggprojekt baserat på avtalssumman, var i landet du bygger, riskkonstruktioner och entreprenörens rating hos UC.

– Vi ser oftare skador i de hus som byggs på Västkusten, i Skåne och i Fjällen, risken för byggfel är högre där, säger Yngve Gustafsson på Gar-Bo.

En villaförsäkring är att rekommendera från dag ett. Villaförsäkringen är en försäkring av själva byggnaden, dvs huset och övriga byggader du väljer att försäkra och ofta även tomten.

Mer om byggfelsförsäkringen/nybyggnadsförsäkringen

Tanken med byggfelsförsäkringen var att den skulle täcka upp de fel som entreprenörens felansvar inte täcker, när entreprenörens metod inte varit fackmässig och därför orsakat skador. Men den har inte fungerat som tänkt och kritiken har varit stor.

Gar-Bo har därför stöpt om den kritiserade byggfelsförsäkringen till en så kallad nybyggnadsförsäkring. Funktionen är dock fortfarande densamma, du tecknar den för att täcka de fel som entreprenörens felansvar inte täcker upp.

Andreas Kozub, kommunikatör hos Gar-bo, räknar upp de förändringar de genomfört:

  • Du kan välja självrisk. Självrisknivåerna du kan välja mellan är 0,2 eller 0,5 prisbasbelopp. Tidigare var den ett halvt prisbasbelopp.
  • Försäkringen täcker skäliga utredningskostnader om skadan är ersättningsbar enligt villkoren. I den gamla byggfelsförsäkringen skulle konsumenten själv bekosta skadeutredningen.
  • En självrisk per skadetillfälle. Tidigare var det en självrisk per skada som gällde.

Att tänka på när du ska välja försäkringar till bygget

Sedan byggfelsförsäkringens avskaffande är det än mer viktigt att du gör ett aktivt och medvetet val när du väljer entreprenör - ta in referenser, undersök företagets ekonomi och se till att alla avtal är på plats.

- Obligatoriets upphörande innebär kanske att det blir ännu viktigare att konsumenterna går noggrant tillväga i valet av entreprenör, och att de försöker att säkerställa att entreprenören som väljs är seriös och att entreprenaden kommer att utföras väl, säger Joséphine Slotte. 

Läs också

Checklista bygga hus