Villaförsäkring – därför försäkrar du huset

Vi har granskat husförsäkringar och går igenom vad som skiljer villaförsäkringarna åt. Detta ska du tänka på om och när du ska teckna en villaförsäkring.

Att välja villaförsäkring kan vara svårt.

Att välja villaförsäkring kan vara svårt. Foto: Ulrika M.M

För den som bygger hus eller nyligen köpt ett hus kommer villaförsäkringen snabbt upp som ett diskussionsämne. En villaförsäkring är inte samma sak som en hemförsäkring, villaförsäkringen täcker skador på huset - och till viss del tomten - medan hemförsäkringen täcker de som bor i huset, husets lösöre (prylar och möbler) och de som bor i huset i avseenden såsom till exempel reseskydd och rättsskydd.

En villaförsäkring är inget krav. Det finns ingen lag som säger att du måste ha den, men däremot är det starkt rekommenderat.

Peter Stark, jurist hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Peter Stark
Foto: Konsumenternas Försäkringsbyrå

– Skulle huset exempelvis brinna ner står du kanske annars där med ett lån på flera miljoner som ska betalas, men inget skydd som gör att du får ett nytt likvärdigt hus att bo i. Villaförsäkringen gör att det inte blir så dyrt om olyckan är framme, säger Peter Stark, jurist vid den oberoende rådgivningsbyrån Konsumenternas Försäkring.

Det är ofta åldersavdragen som avgör hur mycket du får stå för själv, och hur stor del försäkringsbolaget står för. Men mer om det lite senare. Först ska vi kika på vad villaförsäkringen normalt sett innehåller.

Vad täcker en villaförsäkring och vad täcker den inte?

Den som ska köpa ett hus, eller redan äger ett hus och ska byta försäkringsbolag, kommer troligen att börja fundera över vad de olika villaförsäkringarna täcker för skador. Enligt Peter Stark innehåller i princip alla skydd mot de vanligaste skadeorsakerna, såsom blixtnedslag, brand- och läckageskador från olika rör, installationer och badrum inomhus.

Om det handlar om tecknande av villaförsäkring vid ett husköp är det dock viktigt att göra en noggrann besiktning av huset, denna bör förstås helst ske före husköpet. Tänk även på att om säljaren har tecknat en dolda fel-försäkring med en tillhörande besiktning, är det viktigt att tänka på att försäkringen i första hand är ett skydd för säljaren (mot dina framtida krav) och att den ingående besiktningen sällan är fullgod, inte utförd i ditt intresse samt att du inte var med under den och ställa frågor eller följa med i resonemangen.

– Man bör anlita en auktoriserad besiktningsman som går igenom huset från vind till bottenplan eller eventuell källare. Då får man en bra bild av konditionen på huset och vet vad man ska ta upp med säljaren om några brister upptäckts som redan är en skada eller riskerar att bli en skada. Om man köper huset utan en besiktning är risken stor att man själv får stå för kostnaden för reparationen om bristerna/skadorna hade kunnat upptäckas vid en ordentlig genomgång av huset. Det nya försäkringsbolaget kommer inte att ersätta skador som redan fanns då försäkringen tecknades, säger Håkan Franzén, expert hos Trygg Hansa.

Håkan Franzén Trygghansa
Håkan Franzén
Foto: Creative Commons

När du väl tecknat villaförsäkringen täcker den de flesta plötsliga och oväntade skador, allt från brand, läckageskador inomhus, fallande träd och blixtnedslag till stormskador och liknande. Däremot kan skydd vid hussvamp ibland bara ingå i försäkringsbolagets större paket. Det kan även spela in hur skadan skedde. Om ett träd på din tomt exempelvis faller på grund av hård storm så täcker försäkringen detta, men har det trillat för att det är gammalt och genomruttet, och det således visar sig att du varit en oaktsam husägare som inte tagit ner det, så är det stor risk att du får stå för kostnaden själv. Det finns nämligen något som kallas för egenansvar.

– Man har som husägare alltid ett egenansvar för att hålla koll på sitt hus. Detta blir extra tydligt när det kommer till husets skal och läckageskador. Därför är det viktigt att du kontrollerar taket, rengör hängrännor, kollar dräneringen, ser till att husets fasad håller tätt osv, säger Peter Stark.

Något som villaförsäkringen alltså inte täcker - vilket förvånar många - är läckageskador på husets skal. Skulle du exempelvis få ett smygläckage i takkonstruktionen, eller om dräneringen inte håller borta vatten tillräckligt bra så att det står och läcker in genom grunden, då täcker inte försäkringen dessa skador. Däremot kan du förstås fortfarande ha kvar garanti på utfört arbete från hantverkarna.

Vissa försäkringsbolag har tilläggsförsäkringar som gör att du kan få ersatt vissa skador på husets inre delar vid läckageskada, men det är fortfarande inte så att de täcker kostnaden för ett nytt yttertak.

Det är förstås inte så att alla läckageskador är uteslutna ur försäkringen. Skulle det exempelvis falla ett träd på taket som gör att det får en skada så att det därigenom läcker in vatten så täcker villaförsäkringen det. Detsamma gäller om det uppstår en översvämning där vatten stiger upp ur avloppsbrunnar eller tar sig in genom fönsterkarmar, dörrkarmar eller ventilation.

Här skulle man kunna tänka sig att det finns en motsättning mellan å ena sidan genomföringar i husets skal som tar in vatten och en otillräcklig dränering och sprickor i grunden. Vad händer om vatten tränger igenom bägge dessa samtidigt, täcker försäkringen kostnaden för skadorna då?

- Jag har själv funderat på det här. Men i 99 fall av 100 så är det så att förloppet är mycket snabbt när det handlar om översvämning och vatten som tar sig genom exempelvis dörrkanter och avloppsbrunnar. Då blir översvämningen rejäl och väldigt snabb. Skulle det samtidigt sippra igenom lite vatten genom en spricka i källarväggen kommer det inte att märkas. Så den motsättningen verkar inte uppstå, säger Peter.

Om det däremot är tydligt att vattnet tagit sig in för att din dränering inte håller måttet eller du har sprickor i grunden så täcker försäkringen inte detta.

Kajsa Moström, Folksam, ger exempel på fler skadeförebyggande åtgärder du bör se över.

Cajsa Moström, Folksam
Kajsa Moström
Foto: Folksam

- För att undvika och minska dyra vattenskador bör du skaffa vitvaruunderlägg och vattenfelsbrytare, då kan du också få rabatt på din villaförsäkring. Ett annat tips som är aktuellt just nu när många vill spara el är att behålla viss uppvärmning för att undvika vattenskador på grund av frysning som vi ser har ökat markant denna vinter, säger hon.

Åldersavdrag och innehåll

Villaförsäkringarna är vanligen uppdelade i paket där man har en basförsäkring, eventuellt en mellanförsäkring och sedan en full försäkring. Den senare kallas ofta Stor, Plus eller liknande. De täcker oftast ungefär samma skador på själva huset, men skiljer sig åt när det kommer till allrisk för huset (ett slags drulleförsäkring för huset, om du exempelvis tappar en stege mot ett fönster), skador på tomtmark och när det kommer till åldersavdrag.

Sistnämnda är hur stor din egen kostnad blir när det uppstår en skada. Har du exempelvis ett åldersavdrag på 100 000 kronor och huset brinner ned så kan det dras av upp till 100 000 kronor som blir din egenkostnad för nybyggnationen, beroende på hur gammalt ditt hus var.

– I en basförsäkring är det maximala åldersavdraget just nu mellan 75 000-105 000 kronor beroende på bolag, det vanligaste är 100 000 kronor. Du kan försäkra bort en stor del av det så att du kommer ner till en egenkostnad på kanske 10 000-20 000 kronor. Åldersavdragen vid skador på alla rör, maskiner, installationer och i vissa fall badrum går dock oftast inte att försäkra bort på det sättet, säger Peter Stark.

Det är också så att helt uttjänta eller bristfälliga byggnadsdelar som regel inte skyddas ens av det högre åldersavdraget, då kan du behöva betala hela kostnaden själv.

Kostnad och ersättning från villaförsäkring

Premien är något som skiljer de olika försäkringarna och bolagen åt. När Konsumenternas Försäkringsbyrå poängsätter villaförsäkringarna tar de inte och viktar mot vad dessa kostar, därför är det vanligen de stora försäkringspaketen som hamnar i toppen. De poängsätter heller inte mot kundnöjdhet. Deras poänglista utgår från innehållet i försäkringen och den intilliggande jämförelsen.

Jämförelsen ger dig en bra grund att stå på som utgångspunkt när du letar försäkringsbolag. Andra faktorer du kan ta hänsyn till är kundnöjdhet eller om du har andra försäkringar hos ett bolag och därmed kan få rabatt.

Premien baseras till stor del på:

  • Var i landet du bor - framför allt påverkas den av huruvida du bor i tätort eller ute på landet, men även på faktorer såsom risker i området.
  • Hur stort huset är
  • Hur gammalt huset är
Villa Udine
Var i landet du bor, storleken och åldern på huset är faktorer som styr kostnaden för din försäkringspremie. Foto: Ulrika M.M

Villaförsäkringen är som standard en fullvärdesförsäkring. Men har du exempelvis ett hus som är av dålig kvalitet, eller av annan orsak har ett lågt värde, kan du teckna en så kallad “Första Risk”. Det innebär att du sätter ett tak för värdet på huset och därmed får ner premien (månadskostnaden för försäkringen).

– När man försäkrar till första risk får man ut en kontantsumma om något händer, medan i fullvärde ingår det att försäkringsbolaget också finansierar och ser till att det byggs ett nytt likvärdigt hus. De anlitar firmor och hantverkare för att återställa, säger Peter.

Hur ersättning lämnas är beroende av skadans art och värdet av huset. Det förekommer att försäkringsbolagen vid en totalskada på en förstariskförsäkrad byggnad gör en så kallad lyftplan där ersättning betalas ut under hand då husbygget fortskrider. Husbyggaren ansvarar själv för byggnationen.

– Jag skulle personligen inte rekommendera en kund att på eget initiativ teckna en förstariskförsäkring. Det är i så fall försäkringsbolaget som ska meddela att det är det enda de kan erbjuda för det aktuella huset. Det är dessutom så att det inte alltid blir så mycket billigare att teckna en sådan försäkring och den eventuella premieminskning som man ändå kan få, motiverar inte den ökade risk man i så fall får stå själv, säger Håkan Franzén.

Här kan du jämföra villaförsäkringar: Konsumenternas

Läs mer

Måste huset vara "förstört" för att vattenskada ska ersättas?
Hedvig villaförsäkring?
Hem och villaförsäkring i olika bolag?