När krävs inte färdigställandeskydd
Kravet på färdigställandeskydd gäller enbart när åtgärden utförs av en näringsidkare för en konsuments räkning. Något färdigställandeskydd behöver därför inte finnas när en näringsidkare uppför huset åt sig själv oavsett om han eller hon avser att senare sälja det till en konsument. Färdigställandeskydd behövs inte heller när en konsument själv utför åtgärden utan att anlita någon näringsidkare, så kallad självbyggare. (jfr prop. 2013/14:125 sid. 15)

ref: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/fardigstallandeskydd/
 
  • Gilla
jonas.parliden
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.