ARN: Badrumsfelen bör åtgärdas utan kostnad för konsumenten

Ett annat badrum med ojämnt kakel.

Ett annat badrum med ojämnt kakel. Foto: Helene Eriksson

En badrumsfirma i Järpen måste åtgärda en lång rad fel efter att badrumsägaren gått till Allmänna Reklamationsnämnden.

Badrummet, som kostat 96 533 kronor, blev en besvikelse. Och trots försök att komma överens med entreprenören om prisavdrag och avhjälpande slutade situationen i Allmänna Reklamationsnämnden. Några av de punkter som tas upp som fel är:

  • Ojämnt monterade kakel- och klinkersplattor med fogsprång på flera ställen
  • Buktande mellanvägg
  • Golvvärme som inte fungerar tillfredställande
  • Att skyddsrör och manschetter saknas på rörgenomföringar i golv och vägg
  • Dörr som ej sluter tätt mot väggprofil
  • Badrummets isolering är dåligt gjord och därför förbrukar badrummet mycket ström - det blir kallt.

Badrumsfirman ska ha erbjudit prisavdrag för fogsprång och buktande vägg, samt avhjälpande av vissa av felen. Men ett par av felen menar de är inte fel alls.

- Angående manschetter så är dessa gjorde enligt de krav som finns vilket också medför att tätskiktet är helt. Angående toaletten och anslutningarna där så är den inom fukskyddat område vilket gör att rör och genomföringar är täta. Angående duschväggen måste det gå att justera utan att behöva riva hela badet. Angående golvvärmen så har elektrikern monterat in en slinga som han gör i alla badrum. Det är därför märkligt att den inte ger mer värme. Elektrikern har uppgett att han tror att man ska ställa in värmen på rumsgivare och inte på golvgivare, skriver de.

Alla fel i besiktningsprotokollet - utom ett bör - dock åtgärdas menar Allmänna Reklamationsnämnden.

- Kjell Aasmundruds påståenden om fel i badrummet får stöd av vad som anges i besiktningsprotokollet. Till övervägande del finner nämnden därför att dessa anmärkningar har utgjort fel i konsumenttjänstlagens mening, med undantag för tätskiktets uppvikning mot tröskeln. Prova-på för Simon Klintefelt ska därför rekommenderas att på ett fackmässigt sätt och utan kostnad för NN avhjälpa de fel som nämnden funnit styrkta, men inte i övrigt, skriver nämnden.

Det som inte behöver avhjälpas är tätskiktets uppvikning mot tröskeln då nämnden anser att den bild som bifogats motsäger besiktningsprotokollet och att det därför behövs en fördjupad undersökning där.