Byggahus.se
Hallå!

Har en fundering som jag behöver hjälp med!

Vi köpte ett hus där det var två badrum där besiktningsmannen skrev följande i protokollet:

Badrum 1 - Utrymmet har passerat sin förväntade tekniska livslängd och bedöms
vara i behov av renovering. Se även info i Pos 12.
- Otätheter förekommer i ytskiktsskarvar.

Badrum 2 - Utrymmet har passerat sin förväntade tekniska livslängd och bedöms
vara i behov av renovering. Se även info i Pos 12.
- Otätheter förekommer i ytskiktsskarvar.

Konstruktions- och detaljbedömning i besiktningsprotokollet: "Äldre badrum med kakel och eller klinkers har ofta svagheter gällande bakomvarande tätskikt och golvbrunnens anslutning till tätskiktet. Golvbrunnen och rören är ofta gjorda av gjutjärn och kan vara rostangripna. Risken för fuktskador bedöms därför vara högre."

Efter cirka 1 månad (vi har fortfarande INTE tillträtt) så meddelar mäklaren oss att säljaren påträffat en vattenläcka i det ena badrummet. Alltså när de spolade i kranarna, dusch osv rakt ner i golvbrunnen (ej i glappen i tätskiktet), så började det läcka vatten genom innertaket på undervåningen (spotlights), under aktuellt badrum.

Säljaren menar på att det slutade droppa när de stängt av vattnet i badrummet och att det inte kunde se några skador.

Fråga:
Hör det till vår undersökningsplikt att upptäcka detta vid visning?
Huset står tomt enligt säljaren, och säljaren har inte gjort någonting för att åtgärda eller skadebesiktiga den nyuppkommna vattenläckan utan menar på att badrummet var utdömt då det passerat sin tekniska livslängd.

Vid visning var vi som köpare införstådda med att detta badrum gick att duscha i och använda trots dess ålder.
Det andra badrummet har vitt mögel och en konstaterad fuktskada under sig (i krypgrunden) så där hade vi tänkt renovera först och nyttja det andra badrummet.

Finns det någon som har tips & råd till oss?

TACK!

/smått orolig familj
 
 • Gilla
leifberggren
 • Laddar…
Att badrummet är i behov av renovering innebär inte att de kan strunta i att åtgärda en skada som uppstår innan tillträde.

Vilka pajasar.
 
 • Gilla
redep och 23 till
 • Laddar…
Precis, det ska vara i samma skick som när ni skrev avtal, dvs fullt fungerande. Ni borde försöka komma överens med säljarna innan tillträdet, en viss reglering av köpeskillingen. Mäklaren kommer säkert rek. säljaren att felanmäla till sitt försäkringsbolag, vilket i bästa fall kan ge några slantar.
 
 • Gilla
redep och 14 till
 • Laddar…
Rent formellt ska väl säljarna återställa till det skick ni köpte huset i, d.v.s. inte aktiv läcka men kan börja läcka när som helst. Fast det blir ju bara fånigt. Antagligen helt bortkastade pengar att göra en temporär lagning i badrum som är slut.

Vettigast är väl ett mindre prisavdrag och så renovera ett badrum så fort det bara går.

Att ni hade räknat med att kunna använda badrummet var dock en miss från er sida. Ni var informerade om att båda badrummen var slut, och borde ha räknat med att det kunde börja läcka när som helst.
 
 • Gilla
gljf och 17 till
 • Laddar…
Det ligger på säljaren att fortsätta hålla fastigheten i det skick den var i vid försäljningen. Så ja de behöver öppna golv och laga röret och där efter återställa ytskikt till den nivå det var innan (eller bättre). Detta är ju bortkastade pengar för säljaren plus att denne ska ta in hantverkare osv så det ligger nog när att tro att de heller gör ett avdrag på 30.000 och överlåter skiten till er?
 
 • Gilla
redep och 13 till
 • Laddar…
Hur gammalt är badrummet i fråga? Är det från 50-talet kanske ni får acceptera det och försöka hitta en nödlösning. Är det från 90-talet kanske det är rimligare att driva det hårt mot säljaren, det är ju trots allt ganska stor skillnad på ett hus utan användbara badrum och ett hus med ett användbart badrum.
 
Tack för svar!

Huset är från mitten av 70talet

Varken mäklare eller någon annan har upptäckt vattenläckan trots flera visningar.
 
 • Gilla
linneac och 1 till
 • Laddar…
@TypRätt 's inlägg verkar vara det vettigaste. Fixa detta badrum på billigaste sätt (men godkänt) tex med plastmatta på golv och väggar och satsa så småningom på det andra badrummet. Det är inte ovanligt att man får acceptera nödutgifter när man köper ett så gammalt hus.
 
 • Gilla
Festlund
 • Laddar…
Det regleras i Jordabalken. Så här säger para 11
11 § Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras medan den fortfarande är i säljarens besittning.”
Om säljaren gjort något misstag som orsakat skadan så är det alltså säljarens ansvar att åtgärda. Om det däremot är slitage så faller det på köparen.
”Normalt slitage som uppstår på grund av säljarens användning av fastigheten under tiden från avtalet till tillträdet omfattas inte av paragrafen och sådant måste alltså köparen räkna med.” (Kommentar till Jordabalken 4:11)

Det är tänkbart att texter kring detta finns i ert köpekontrakt, så läs noga. Om inte är det en bedömning av om säljaren gjort någon skada eller om försämringen beror på normalt slitage. I ert fall var ni ju genom protokollet medvetna om att badrummet var i dåligt skick, vilket gör att det lutar åt att ansvaret faller på er som köpare. Det kan vara klokt att göra en konsultation med en fastighetsjurist kring detta. Men den bästa lösningen är kanske att föreslå en uppgörelse i godo med en kompensation till er som köpare som utfall, då undviker båda parter en konflikt.
 
 • Gilla
datja och 9 till
 • Laddar…
Jag tror med betoning på "tror" att säljaren kan helt skippa det här problemet, utom att undersöka att inte den nu upptäckta läckan ställer till mer skada. Alltså om det skulle behöva torkas upp. Troligen inte.

Säljaren är visserligen ansvarig för att skicket är detsamma som vid kontraktsskrivningen, men det gäller inte normal förslitning under tiden fram till tillträde. Om ett nästan 50 år (??) gammalt börjar läcka vid oturlig tidpunkt får ses som normalt slitage.
 
 • Gilla
gljf och 12 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Jag är inte så övertygad om att detta ligger på säljaren. Om säljaren har brustit i sin skötsel av badrummet och det av det skälet började läcka efter att ni skrev avtal om köpet så har säljaren ett ansvar. Men det finns ju två andra högst sannolika alternativ här:

1. Säljaren har inte brustit på något sätt i skötseln av huset och läckan i avloppsrören råkade uppstå just nu p g a att rören är så gamla i badrummet. De rostade helt enkelt igenom just nu.

2. Läckan fanns redan vid köpet, den var bara inte känd för TS (och säljaren antar jag).

I de två fallen så blir ju säljaren inte ersättningsskyldig.

Säljaren får ju nu se till att torka ut taket så att det inte blir följdskador som t ex mögelangrepp där.
 
 • Gilla
Skymag och 7 till
 • Laddar…
Tack för alla svar!

Hur blir det om det visar sig vara ofantlig mycket fuktskador (alt mögelangrepp). Kan säljaren bruka badrummet så mycket hon/han vill?

När vi köpte fanns det ej någon läcka och badrummet var brukbart, nu när vi ska tillträde - inte längre brukbart plus att det runnit vatten genom taket (spotlights i taket)
 
 • Gilla
linneac och 1 till
 • Laddar…
Ett badrum med renoveringsbehov, är något annat än ett badrum/ hus med läckande rör och vattenskada!
 
 • Gilla
mojjen och 13 till
 • Laddar…
Typiskt är att man åtgärdar problemet och delar kostnaden. Säljaren har ju inte levererat enligt avtal, men samtidigt får köparen något bättre efter fixen. Exakt hur stor del av kostnaden som hamnar var får ni reda ut. Ta hjälp av mäklaren.
 
 • Gilla
linneac och 3 till
 • Laddar…
Har någon förslag på en duktig jurist eller liknande?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.