Bostadsägare vill anlita ny byggfirma efter flera renoveringsmissar

En entreprenad för nästan 300 000 kronor har hamnat hos ARN efter upprepade brister.

En bostadsägare i Uppsala har hamnat i konflikt med en byggfirma efter renoveringsmissar i två badrum. Bland annat blev det fel på tätskiktet i ett av badrummen. Bostadsägaren klagade till företaget, som kom tillbaka för att åtgärda felen. Men efter att de satt om klinkerplattorna i halva delen av det större badrummet var det fortfarande bakfall. Felen i det mindre badrummet blev enligt uppgift åtgärdade, men där hittades senare fler fel.

Det förekommer även brister i andra delar av huset där företaget haft till uppgift att renovera. I anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden skriver husägaren:

- Parterna kom överens om att företaget skulle komma tillbaka i slutet av april och göra om golvet i stora badrummet igen. Inte heller det andra försöket lyckades. Det är fortfarande bakfall respektive inget fall på vissa ställen av golvet. Artnova ville komma tillbaka en tredje gång, trots att NN ville anlita en annan firma då han tappat förtroendet för företaget. Linjerna på väggarna är inte raka och korrekta, vilket är ytterligare ett bevis på att arbetet inte är fackmässigt utfört. En garderob är inte färdigmonterad och en liten del av taket i hallen måste målas om.

Medan handläggningen pågick upptäckte bostadsägaren ytterligare brister i arbetet, men då i det lilla badrummet. På grund av detta valde han att göra en besiktning.

Bostadsägaren vill nu få tillbaka de drygt 286 000 kronor han betalat för renoveringen, för att kunna anlita en ny firma samt ersättning för nya klinkerplattor. I denna summa ingår även återbetalning på det som inte slutförts och ersättning för den andra besiktningen. Bostadsägaren har tidigare fått ett prisavdrag på grund av att entreprenören ryckt ut internetkabeln så den fallit av huvudsändaren, en borttappad nyckel samt för att när familjen flyttade in hade de ännu inte blivit klara med renoveringen.

Entreprenören Artnova håller med om att de gjort fel i båda badrummen och sedan åtgärdat felen enligt överenskommelse med NN. De tar även på sig att det efter ny renovering fortfarande fanns felaktigheter i ena badrummet och man planerade att göra om det igen. Dock anser inte Artnova att linjerna är tillräckligt ojämna i badrummet för att fixa till och de vill inte betala kostnaderna för att ett nytt företag ska åtgärda felen, de vill ha en ny möjlighet att göra rätt för sig.

Allmänna Reklamationsnämnden har undersökt bevis från båda parter och anser att Artnova ska få möjlighet att åtgärda misstagen som skett på egen hand men att bostadsägaren ska få ersättning för besiktningskostnaden.

- Att Artnova redan försökt avhjälpa felen utan att lyckas talar emot att företaget ska få ytterligare en chans att åtgärda bristerna. NN har dock begärt ersättning för att göra om badrummet men eftersom utredningen inte ger stöd för att det är fel på tätskiktet är det inte bevisat att det är nödvändigt med så ingripande åtgärder. Nämnden bedömer därför att NN inte har något särskilt skäl att avvisa Artnovas erbjudande om avhjälpande och att företaget bör få en möjlighet till att avhjälpa felen, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.