Ekonomi

Amortering fortfarande smart

Amortering fortfarande smart

Foto: Marlén Eskilsson

Boräntorna fortsätter att falla, men om syftet med sparandet är att bygga en buffert för framtida reparationer och renoveringar så tjänar du på att amortera.

Riksbanken sänkte styrräntan i början av juli och bundna bolån har blivit rekordbilligt. Flera experter har i media argumenterat för att det nu är klokt att binda åtminstone delar av bolånen för att behålla låga räntekostnader 5-10 år till. Det är svårt att pricka den allra bästa tidpunkten, men särskilt för hushåll med små marginaler verkar det vettigt att åtminstone till hälften välja bundna räntor.

Jonas Lindmark
Jonas Lindmark

En angränsande fråga är om det fortfarande lönar sig att spara genom att amortera bolånen, när den räntekostnad man slipper är så liten. Svaret beror främst på din attityd till risktagande, men även på syftet med amorteringarna.

Om syftet med sparandet är att det ska motsvara löpande slitage på huset och vid behov ge pengar som kan användas för reparationer och renovering, då är det en stor fördel att spara med lägsta möjliga risk. Det är svårt att förutsäga när dessa pengar behövs, till exempel till fuktskador eller trasiga vitvaror, vilket talar mot att bli beroende av aktiemarknadens svängningar. Bankerna tjänar på skillnaden mellan de bolåneräntor och sparräntor de erbjuder, så amorteringar lönar sig normalt bättre än räntesparande. Och att ta tillbaka en del av amorteringarna genom att höja lånebeloppet är troligen enkelt (om inte långvarig sjukdom eller arbetslöshet sänkt bankens intresse att låna ut).

Om syftet är ett slags pensionssparande, med målet att sänka boendekostnaden senare i livet, då är det mindre sannolikt att amorteringar lönar sig bäst. Om du istället sparar långsiktigt på aktiemarknaden så talar de historiska genomsnitten för att aktier ger högre avkastning. Fast säkert är det inte, historiskt finns även gott om 20-30-årsperioder där ränteplaceringar har gett högre avkastning än aktier.

Ytterligare ett argument för aktiesparande är att det troligen minskar din övriga konsumtion, eftersom om du inte amorterar så har du oförändrade bolån kvar som kräver räntebetalningar. Jämfört med någon som månadssparar i aktiefonder kommer den som amorterar ned sina bolån med lika mycket varje månad därför att vartefter få lite mer kvar på lönekontot och kan alltså frestas att spendera mer.

Fast viktigast tycker jag är hur du trivs med att ta risk i ditt sparande. För människor som mår dåligt när aktiemarknaden plötsligt faller och då får svårt att sova trots att de inte behöver pengarna förrän om flera år, så tycker jag att amorteringar är ett utmärkt och lättbegripligt sätt att spara. Och tvärt om för människor som gillar att livet känns mer spännande när aktiesparande ger chans till plötsliga vinster.