Ekonomi

Amortera bolån nu mer lönsamt sparande

Högre räntor gör det mer lönsamt att amortera. 4 procent är bra för en trygg placering, fast för dig under 40 som pensionssparar är det bättre att hoppas på högre avkastning i aktiefonder.

Högre räntor gör det mer lönsamt att amortera lån, skriver Jonas Lindmark.

Högre räntor gör det mer lönsamt att amortera lån, skriver Jonas Lindmark. Foto: P.O Fastighetsbyrå AB

Riksbanken höjde i slutet av april sin styrränta med 0,5 procentenheter till 3,5 procent. Det innebär att även boräntorna fortsätter höjas.

Högre räntor gör det mer lönsamt att amortera lån, avkastningen är den ränta du annars skulle betala. Särskilt gäller detta dyra konsumtionslån, som krediter på kontokort och liknande. Men även amorteringar på bolån har blivit ett mer lönsamt sparande i takt med det senaste årets höjningar av boräntorna.

Hushåll med stora bolån fått brant ökade månadskostnader

För många är amorteringar ett måste. År 2016 infördes amorteringskrav i Sverige, som innebär att de som tar bolån som är större än 50 procent av bostadens marknadsvärde måste betala tillbaka 1 procent av skulden per år. Över 70 procent belåningsgrad ska amorteringen vara 2 procent per år. Dessutom ska lån som är mer än 4,5 gånger årsinkomsten amorteras med ytterligare 1 procent av skulden per år.

Räntehöjningarna det senaste året har ökat kritiken mot amorteringskraven, eftersom hushåll med stora bolån fått brant ökade månadskostnader. Förslag finns att ersätta amorteringskraven med andra politiska åtgärder som också skulle göra det dyrare att äga sin bostad och därmed sänka bostadspriserna och bolånens storlek. Exempel på sådana tänkbara åtgärder är att minska ränteavdragen och att återinföra fastighetsskatten.

Fördelen med att amortera är dubbel

Men för husägarna är amorteringar förstås bättre ekonomiskt, eftersom minskad storlek på bolånen innebär ett sparande. Ja, i takt med stigande räntor har amorteringar som sagt blivit ett allt mer lockande sparande. Fördelen med att amortera är dubbel: dels får du samma avkastning som den ränta du själv skulle betala, vilket normalt är högre än den avkastning du annars kan få på säkra placeringar. Dels gör amorteringar att risktagandet i din ekonomi sänks, medan de flesta andra typer av sparande tvärtom höjer risktagandet. Idag när boräntorna är kring 4 procent per år blir avkastningen bra jämfört med andra trygga placeringar.

Amorteringar av lån är särskilt bra som kortsiktigt sparande. Till exempel om du sparar till att om några år byta till en ny bil, så är en utmärkt lösning att amortera ned bolånen och när det är dags för bilköpet ta ett nytt bolån.

Bankerna föreslår dock ofta ett separat sparande, antagligen för att deras rådgivning inte är oberoende. De tjänar på att du avstår från amorteringar av lån och istället månadssparar rejält i deras aktiefonder. Det ger banken dubbel förtjänst på samma pengar: dels tjänar de på skillnaden mellan den ränta du betalar och det banken betalar för sin inlåning, dels har aktiefonder ofta höga avgifter.

Ett separat sparande liknar att göra månadens inköp med kreditkortet

Nackdelarna med att amortera lån istället för ett separat sparande skiljer sig beroende på din ålder. För dig under 40 år är den återstående spartiden på pensionssparande väldigt lång, medan äldre har större anledning att sänka sitt risktagande. Med spartid på 20 år eller mer ger sparande i aktiefonder sannolikt högre avkastning än amorteringar. Åtminstone har den historiska snittavkastningen på aktiemarknaden varit betydligt högre. Fast aktier ger samtidigt risk för stora förluster, om börserna faller. Ett sätt att bedöma om sparande i aktiefonder är ett bättre alternativ än att amortera är svaret på frågan ”Vore det vettigt att idag ta ett stort extra lån för att spara i aktiefonder?”

Ett separat sparkapital ger dessutom större frihet. Att ha mer bolån och ett separat sparande liknar att göra månadens inköp med kreditkortet, för att ha kvar extra pengar på lönekontot ifall de skulle behövas. Fast mer pengar på lönekontot ger troligen känslan att du är rik och har råd att unna dig mer. Ett separat fondkonto gör på också att du känner dig rikare, även fast det investerade sparkapitalet motsvaras av dina bolån.

Att amortera är däremot ett sparande som inte alls syns lika mycket, även om krympande lån ger ökat utrymme att senare låna mer. Många bortser nog från att lån och tillgångar hänger ihop och ser lånen som kopplade enbart till det som lånen bekostade (bostaden, eller en ny bil). Men ägodelar, sparande och lån är delar av samma privatekonomi, nettot är din förmögenhet.

Sänk risktagandet när du är över 50 år

Amorteringar passar extra bra på lån som har använts till att köpa något som kommer att minska i värde, till exempel en bil. När du efter 5-10 år behöver köpa nytt, då har amorteringarna skapat utrymme att uppgradera. Utan amorteringar finns låneskulden kvar och ju mer skulder, desto större risk att banken säger ”Sorry, vi ger inte mer lån”.

Sänk risktagandet när du är över 50 år brukar experterna rekommendera. Även långsiktigt sparande, som pensionssparande, behöver bli mer stabilt och det innebär normalt att minska andelen investerat på aktiemarknaden och öka andelen räntesparande. Fast då ger amorteringar troligen högre avkastning än att spara i räntefonder eller liknande, eftersom privatpersoner normalt betalar högre räntor än marknadsräntorna.

Som pensionär finns en extra fördel med att ha amorterat lån

Som pensionär finns en extra fördel med att ha amorterat lån, eftersom bankernas regler innebär att när månadsinkomsten minskar så sänks gränsen för storleken på bolån. Ett motargument är att en pensionär som har ett separat sparande har större möjlighet att åka på utlandsresor eller investera i en ny bil. Helt klart är det bra även för pensionärer att ha ett buffertsparande, till exempel ett sparkonto med målet att innehålla minst 100.000 kronor. Detta gäller även människor med betalningsanmärkningar, amorteringar gör att deras ekonomiska frihet minskar.

Ett separat sparande istället för amorteringar ger dessutom vartefter tiden går mindre pengar kvar att konsumera varje månad, vilket beror på att oförändrat stora lån innebär större ränteinbetalningar. De extra inbetalningarna av räntor är alltså också ett slags sparande, åtminstone så länge sparandet ger motsvarade avkastning.

I de flesta situationer är det alltså klokt att även månadsspara i fonder och inte enbart amortera, särskilt för människor som är duktiga på att motstå frestelser. Fast nog verkar de flesta svenskar snarare vara bra på att konsumera, vilket gör att ett fondkonto med högt marknadsvärde ökar frestelsen att slösa. Då ger amorteringar en avgörande fördel, eftersom de är ett mer dolt sparande.