Bygga nytt hus

"Hovrättens dom om puts på cellplast en katastrof"

"Hovrättens dom om puts på cellplast en katastrof"

Hur kan 34 husägare som sitter med fasader som ruttnar och möglar i sina nybyggda hus förlora en tvist med hustillverkaren som byggde dem? Vi bad Byggahus egen expert Charlotte Andersson ge sin syn på saken.

Byggahus expert Charlotte Andersson som är byggnadsingenjör hjälper dagligen konsumenter med att granska hustillverkare inför och under ett husbygge. Så här tycker Charlotte om domen där Göta hovrätt ger hustillverkaren Myresjöhus rätt i tvisten mot 34 konsumenter som fått felbyggda fasader med puts på cellplast. 

Vad tycker du om domen där 34 husägare inte får ersättning från Myresjöhus för felbyggda putsfasader?

Charlotte:
– Den är en katastrof. Det här innebär ju att du får lov att experimentera hur mycket som helst med byggmaterial. Är det bara tillräckligt många som gör det så behöver ingen ta ansvar. Ansvaret hamnar hos konsumenten. 

Men hur kunde det bli så här. Var ligger felet?

Charlotte:
– Lagstiftningen är fel eftersom ansvaret hamnar hos byggherren, dvs konsumenten, när ingen annan har ansvar. Byggherren har handlat upp det här med 10 års garanti på byggfel enligt lagen. Trots detta kan då tydligen entreprenören komma undan med ett så här stort fel i konstruktionen. Konsumenttjänstlagen är så stark säger man, men det är den ju inte när det här kan inträffa.

– Sedan kan jag tycka att detaljplanerarna har ett ansvar. Här i Skåne där jag arbetar står det i väldigt många detaljplaner att husen som byggs ska ha putsad fasad.  Men det är dyrare att mura ett hus än att bygga i trä och sätta putsad fasad utanpå. Dessutom är folk rädda för att bygga stenhus, dels för att det är ovanligt men också för att det finns fler skojare i den branschen.

Vilket ansvar för byggmetoden har SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som har godkänt metoden?

Charlotte:
– De har inget ansvar alls. SP har provat metoden i laboratorium, de har sagt att väggen inte är en dålig konstruktion. Det är när man tar hål i väggen man får risk för läckage. Putsleverantören STO har tagit fram monteringsanvisningar, montera enligt detta så gäller våra garantier. STO har ändå inte behövt ta något ansvar. Man hänger enskilda plåtslagare. Jag tycker att det är skandal att du fick ha en sådan känslig konstruktion där konsekvenserna av ett litet läckage kan bli så allvarliga.

Varför har inte byggfelsförsäkringen fallit ut?

Charlotte:
– Vet inte, men jag kan tänka mig två svar. Det kan antingen vara att en del av husen har reklamerats efter 10 år. Eller så är det så att det står i försäkringsvillkoren att försäkringen inte gäller om arbetet inte är fackmässigt utfört. Eftersom ett läckage kunnat ske så kan man då tolka det som att det inte är fackmässigt utfört och att försäkringen då inte täcker felet.

Hur bygger man putsade fasader på trähus nu?

Charlotte:
– Nu bygger man med en ventilerad putsbärare, på samma sätt som man har gjort skalmurar i tegel sedan 1950-talet. Det är en helt ventilerad lösning, allt som kommer in ventileras bort innan det kommer till den bärande konstruktionen. Idag är det säkert.

Ska man alls putsa på trähus?

Charlotte:
– Min personliga åsikt är att stenhus ska ha en stenfasad och trähus ska ha en träfasad.

Läs mer

Ingen ersättning för fuktskadade hus
Puts på cellplast: Nya hus ruttnar och möglar