Ingen ersättning för fuktskadade hus

1,2 miljoner kronor, så mycket blir de 34 husägarna skyldiga i rättegångskostnader efter att domen fallit i målet gällande enstegstätade putsfasader.

Domen har nu fallit i det omtalade målet där 34 husägare stämt Myresjöhus för fuktskador uppkomna på grund av en byggmetod som numera inte är godkänd, så kallad enstegstätad putsfasad. Dock var den vid byggtillfället godkänd och det är denna uppgift som Göta Hovrätt valt att gå på när de fattat beslutet att Myresjöhus inte kan ställas ansvariga för bristfälligheterna i husen. Enligt domslutet har Myresjöhus utfört arbetet enligt den tidens fackmässiga standard, ett domslut som går stick i stäv med tingsrättens dom för drygt ett år sedan.

De 34 husägarna hade stämt Myresjöhus på mellan 46 000-325 000 kronor vardera, men måste nu istället betala rättegångskostnader om sammanlagt cirka 1,2 miljoner kronor.

Hovrätten skriver i ett uttalande att: "kravet på aktsamhet inte bör sättas så strängt att det i praktiken blir fråga om ett strikt ansvar för näringsidkaren. Branschen som helhet insåg inte riskerna med fasadkonstruktionen och inget har framkommit i målet som visar att Myresjöhus trots det borde ha insett riskerna. Det var inte heller fråga om en fasadlösning som Myresjöhus själva utvecklat eller tagit del i den tekniska lösningen."

Läs mer
Nya hus som ruttnar och möglar