Vänligen betrakta detta inlägg som rent amatörmässigt.

Det finns redan många trådar när det gäller fuktproblem på kallvind, men jag kan inte hitta något direkt svar på mina funderingar.
Consensus har troligen redan övertygat mig om att flertalet svenska hus är felbyggda, dvs de skulle haft isoleringen på utsidan av råsponten. Men nu är husen byggda som de är, jag byggde "fel" för 4-5 år sedan och har inte direkt någon lust att korrigera misstaget i nuläget.

Säg att jag vill isolera och inreda en kallvind med rumsvolymen 100 m3, den kan då innehålla en viss mängd vattenånga. Det gängse förfarandet är då att göra en luftspalt med bra ventilation, säg 5 cm, isolera, dit med diff tät plast och innertak, den fuktiga, varma luften ventileras bort.

Vi har nu flyttat "kallvinden" utåt, samtidigt minskat dess volym till 2-3 m3, dvs till 2-3 % av den ursprungliga kallvindens volym.

Nu till ett par frågor
1) Minskar risken för fuktskador till 2-3 %?
2) Finns någon på forumet som redan haft den här konstruktionen ett antal (många) år och som av någon anledning rivit ner konstruktionen och verkligen konstaterat fuktproblem orsakade av kondens och inte tex läckage? Eller kanske något byggforskningsinstitut eller liknande?

Vad jag egentligen är ute efter är om det finns en överdriven rädsla för fuktskador med den här typen av konstruktion
 
Då undertaket är kallt och fungerar som köldbrygga vintertid, så skulle jag hävda att risken inte påverkats nämnvärt. Undertakets sammanlagda yta är ju lika stor som tidigare. Snarare är det väl så att ju mindre som kan inspekteras, desto större risk är det att fukten kan få agera oupptäckt.

Sen vilka skador som fukten orsakar beror främst på hur bostaden påverkas av mögelpåväxt samt vart vattnet tar vägen när frost inne på vinden tinar. En kallvind torkar ur mycket snabbt på vårkanten. Har man tur så hinner inte möglet växa till sig innan det torkat ut.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.