Ekonomi, Garage

Carport - modeller, pris och byggregler

Medlemmen Mr Dans carport.

Medlemmen Mr Dans carport. Foto: Mr Dan

Vill du ha en carport kan du köpa en byggsats eller bygga i lösvirke. Här går vi igenom byggreglerna, olika modeller, priser och annat du behöver tänka på om du vill bygga carport.

En carport är ett garage utan en eller flera väggar, men ett stabilare och mer permanent alternativ än ett garagetält. Den är vanligen designad för att rymma en eller två bilar. Det klassiska utförandet på en carport är att den är öppen på två sidor och har någon form av förråd på gaveln och en vägg på långsidan. Men det finns även helt öppna modeller, eller modeller som är öppna på tre sidor.

Det som skiljer olika carportar åt är främst storlek, material och design. Vissa har exempelvis sadeltak medan andra har pulpettak. Vissa är av aluminium, andra av trä. Vissa levereras med förråd, andra med enbart väggar och stolpar. Vissa kan vara sammanbyggda med ett garage.

Att ha ett förråd i carporten ger en viss ökad stabilitet åt konstruktionen och innebär också en fördel på så sätt att du får någonstans där du kan förvara däck, verktyg och annat. Dock brukar priset på carport med förråd ligga högre än priset på de utan.

Vilken modell på carport du väljer beror dels på hur väl designen matchar ditt hus - har du exempelvis ett funkishus vill du troligen ha en funkiscarport, dels på priset.

Priset på carporten påverkas av flera faktorer, till exempel: 

  • Storlek på carport
  • Takmaterial (exempelvis papp, plåt eller pannor)
  • Eventuella tillbyggnader och tillval, så som förråd, hel vägg, fönster i vägg/förråd, isolering i förråd, typ av panel, takavvattning med mera…
  • Huruvida byggsatsen levereras omålad, grundmålad eller färdigmålad
  • Valet av grund (gjuten platta är exempelvis dyrare än plintar och grusyta)
Dubbel carport

Medlemmen Lars-Erik har byggt en dubbel carport med solceller. Foto: Lars-Erik

När du jämför olika modeller så tänk på att två till synes lika varianter kan skilja sig väsentligt åt i vad som faktiskt ingår i priset, även om modellerna på bilderna är fullutrustade. Exempelvis kan det ingå taktäckning hos en carport men inte hos en annan. Vissa återförsäljare inkluderar frakt i priset, andra inte. Se till att du får en specifikation över vad som ingår så att du jämför dem på lika villkor.

Bygglov och byggregler för carport

Att bygga carport kan kräva att du ansöker om bygglov om du bor inom detaljplanerat område, men carport faller inom reglerna för både friggebod och attefallshus om du bygger den fristående och inte sammanbyggd med huset. Har du utrymme kvar på tomten att uppföra carporten som friggebod eller attefallshus räcker det med anmälan.

– En fristående carport räknas som en byggnad. De krav på bygglov för byggnader som gäller enligt Plan- och Bygglagen (PBL), gäller alltså även för en carport. Det innebär också att om din carport inte överstiger 15 kvadratmeter krävs det inget bygglov, precis som det inte krävs för en friggebod som understiger den storleken, säger Boverkets utredare Fredrik Ingmarson.

Således faller även attefallsreglerna på carporten. Är carporten inte större än 25 kvadratmeter räcker det med en anmälan.

Dessa undantag förutsätter dock att carporten även uppfyller övriga krav för friggebod eller attefallshus. Exempelvis får taknockhöjden för en friggebod inte överstiga tre meter.

Det kan dock finnas andra faktorer som gör att du ändå måste söka bygglov, varför du bör kontakta stadsbyggnadskontoret innan du sätter igång att planera din carport.

- Den som vill uppföra en carport på en tomt tillhörande ett en- eller tvåbostadshus, med stöd av undantagen från krav på bygglov, bör kontakta sin kommun och säkerställa att carporten kan räknas som en lovbefriad carport enligt PBL och att kommunen inte har höjt lovplikten i en detaljplan eller områdesbestämmelser, säger Fredrik Ingmarson.

ROT-avdrag för carport

Du får göra ROT-avdrag för att bygga carport om den kan jämställas med en tillbyggnad på huset, men inte om den är fristående. För att ses som en tillbyggnad ska det antingen finnas en dörr mellan det befintliga huset och carporten, eller så ska minst 75 procent av carportens yttervägg bestå av husets yttervägg.

Carport

Carport vidhängd ett förråd. Foto: Marlén Eskilsson

Carport som byggsats eller bygga egen carport

När du köper en carport levereras den vanligen som en byggsats. Du kan sedan välja att själv bygga ihop den, eller be en snickare om hjälp. Ofta kan du få en uppskattning på monteringstiden av tillverkaren eller återförsäljaren så att du har något att jämföra dina offerter med. 

Vanligen måste du köpa till materialet till grunden själv. Du kan då antingen placera carporten på plintar eller gjuta en platta. Eftersom detta kan ta en del tid, speciellt om du ska gjuta en hel platta och låta den bränna färdigt, bör du planera för detta ett par veckor innan du tänkt sätta igång med bygget av carporten.

Du kan även välja att bygga carporten själv. Här hittar du två gratis byggbeskrivningar:

Byggbeskrivning carport med två väggar och pulpettak, avsedd för 1 bil: http://www.beijerbygg.se/store/privat/inspiration/byggbeskrivningar/bygg-en-carport---byggbeskrivning

Byggbeskrivning från Svenskt Trä, flera modeller och storlekar: http://www.byggbeskrivningar.se/carport

Pris på carport

Nedan finner du ett antal exempel på hur en carport kan se ut och hur priset kan skilja sig åt.

Carport

Helt öppen carport med platt tak och takpapp, plats för 1 bil, Carport Loke 23,1 kvm, 17 695 kronor, Skånska Byggvaror.

Carport aluminium

Helt öppen caport av aluminium med välvt tak av UV-skyddad polykarbonatskiva, plats för 1 bil, 19 995 kronor, Byggmax.

Carport

Carport av trä med funkistak och förråd, plats för 1 bil, 7,3x6,1, 39 800 kronor i grundutförande, Lundqvist Trävaru.

Carport

Carport av trä med stående västkustpanel, sadeltak och förråd på 7,7 kvm, plats för 1 bil, Carport Exklusiv 25, 40 350 kronor, Jabo.

Carport

Carport av trä med sadeltak och oisolerat förråd, levereras som färdigkapat virke, plats för 2 bilar, 6320 x 8530 mm, 89 900 kronor, Mellbygarage.

Läs mer

Bygga garage
Vad kostar det att bygga garage?
Garage integrerade i huset

Diskutera carport

Attefallshus i anslutning till carport, eller tvärtom
Offert carport, rimligt?
Carport i lecablock