Garage, Bygga nytt hus

Bygga garage

I takt med att förvaringsytorna blir mindre i nybyggda hus blir garaget förutom en plats för bilen också ofta en uppsamlingsplats för allt ifrån färgburkar, vinterkläder, trädgårdsmöbler, cyklar och verktyg.

garage

– Avgörande när man ska bygga ett garage är att man funderar på hur man ska använda det och vilka funktioner som behövs, säger Charlotte Andersson, byggnadsingenjör på Ingenia byggkonsult. 

garage

Prio ett är att se till att garaget klarar kommunens brandskyddskrav.

– Moderna bilar kan bland annat självantända, därför gäller det att se till byggnaden uppfyller de krav på brandskydd och andra lagar och regler som detaljplan och kommun kräver när man ska bygga, så man inte får dyrköpta överraskningar senare.

garage

Bygglov ser Charlotte Andersson som en regel vid ett garagebygge. Enda undantaget är om man bygger under 15 kvadratmeter och det inte finnas några andra byggnader på tomten. Den sammanlagda byggytan får då max vara 15 kvadratmeter.

Ett garage eller en carport kan vara fristående eller byggas ihop med huset. Ett fristående garage ger inte rätt till ROT-avdrag, medan ett garage eller en carport som byggs ihop med huset ses som en tillbyggnad och ger fastighetsägaren rätt att göra ROT-avdrag.

garage

Det bästa för bilen är ett kallgarage enligt Charlotte.

 – Bilar är gjorda för att vara utomhus i kyla. När det är salt på vägarna och man kör in bilen i ett varmgarage och snöslasket töar rostar bilen snabbare. Varmgarage är främst till för människor och prylar.

Men arkitekten William Maruschak på S-XL Architects håller inte med om det.

– Norröver där luften är torr är säkert kallgarage eller carport fullgott men på västkusten är ett varmgarage bästa skyddet mot väder och vind, menar William.

garage

Du klarar dig dock långt med en carport menar Charlotte. Särskilt om bilen är utrustad med en kupé- och motorvärmare och det bara är ett väderskydd du är ute efter. Om du däremot är extra rädd om bilen och vill undvika inbrott och bilstölder ska du låsa in den i ett kallgarage. Det kan även ge rabatt vid bilförsäkringar.

– Vill du dock mer än att bara parkera bilen, dvs kunna meka och snickra där, ska du bygga ett varmgarage. Då kan du även dela upp utrymmet så att du har en varmare förrådsdel- och snickarbod och en kallare bildel, som carport eller kallgarage, säger Charlotte.  

garage

Bra ventilation är A och O i ett garage. Det ska vara en ventil på kortsidan och en på motsatt sida för att se till att giftiga avgaser och giftig koloxid släpps ut.

– I varmgarage sätter man ibland igen ventilerna eller glömmer att hålla dem öppna. En bra lösning för att undvika sådana misstag är att ha en garageport med inbyggd ventil, säger Charlotte.

garage

Många kommuner tillåter inte idag att man tvättar bilen på uppfarten, gatan eller i garaget för att förhindra att farliga kemikalier hamnar i grundvattnet. Istället ska biltvätt ske i offentliga anläggningar som kan hantera miljöfarliga utsläpp. Om man ändå vill sätta in en golvbrunn kräver kommunen oftast en oljeavskiljare och för det måste man ha ett VA-lov från VA-verket.

– För att slippa allt trassel kring en golvbrunn kan man istället se till att garagegolvet har rätt lutning så att avrinningen fungerar och vatten försvinner ut under porten. Däremot kan man sätta upp en vask inne. Kring det finns inga begränsningar, säger Charlotte.

garage

Golv i garaget
På golvet i garaget använder man ofta klinker eller oljad och målad betong. Det gäller att få till en hållbar beläggning som klarar av belastningen utan att hjulen lämnar spår efter sig. På garageuppfarten lägger man betong, plattor, asfalt eller grus.

– Beläggningen spelar dock ingen roll om man fuskat med underarbetet på infarten. Det gäller att få bort all matjord, som är instabil och sedan får man packa och makadam och grus ordentligt. Jag rekommenderar att man anlitar proffs för detta, säger Charlotte.

garage

Utseende och placering
William Maruschak menar att det gäller att anpassa garagebyggnadens utseende till helheten; såväl huset, marken som vegetationen. Det är viktigare att matcha takvinklar och färgsättning, än materialvalen som däremot kan skilja sig från husets.

garage

Garaget får inte placeras närmare grannens tomt än 4,5 meter utan grannens medgivande enligt de flesta detaljplaner. Det är dock väldigt vanligt att man placerar garaget närmare tomtgränsen än så. Det räcker att du går in till grannen och låter denne skriva på ritningen där garagets placering är inritat på tomten. Sedan lämnar du det till stadsbyggnadskontoret.

– Se sedan till att det får plats minst en bil på infarten framför garaget och lägg inte garageinfarten för långt från husets entré om du vill slippa en massa onödigt kånkande. Se även till att garaget inte kommer skugga din uteplats, säger William.