Kraftiga ökningarna av elnätspriserna fortsätter

Så har de tre största elnätsbolagen förändrat sina priser de sista 5 åren.

Så har de tre största elnätsbolagen förändrat sina priser de sista 5 åren. Grafik: Nils Holgersson-rapporten.

Elnätspriserna ökar och nu höjs röster om krafttag från politiskt håll.

“Elnätspriset fortsätter öka – kräver politiskt ingripande”, det är rubriken för årets Nils Holgerssonrapport avseende elnätspriserna.

Deras siffror visar att priserna ökade med 5,1 procent i fjol, och att ökningen på 5 år är hela 25,9 procent.

– De dominerande bolagen Vattenfall, Ellevio och Eon bär ett ansvar för detta, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Hon syftar på att de har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner, och att deras position i mångt och mycket gör att de kan styra marknaden. Vattenfall har exempelvis höjt sina elnätspriser med 41 procent sedan 2014.

Enligt elnätsbolagen själva är höjningarna motiverade då de behöver göra investeringar i sina nät.

Här hittar du hela rapporten och kan stämma av hur ditt elnätsbolag justerat priserna sista åren: http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2018/el-2018/