Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag

En analys av Nils Holgersson-rapporten visar att höga elnätspriser är starkt kopplade till stora vinster hos elnätsföretagen och att priserna inte beror på kommunstorlek utan på vilket bolag som äger elnätet.

En analys av Nils Holgersson-rapporten visar att det finns ett tydligt samband mellan höga elnätspriser och stora vinster hos elnätsföretag. Det är Sveriges Allmännytta som undersökt siffrorna och drar paralleller mellan vinst och elnätspris. Företag som E.ON och Vattenfall, som har höga elnätspriser, gör också stora vinster. Ellevio är det enda bolaget som sticker ut.

Det framkommer att det inte är storleken på kommunen som avgör elnätspriset, utan snarare vilket bolag som äger elnätet. Ofta har argumentet varit att höga elnätspriser på landsbygden beror på att kostnaderna för att underhålla och driva elnätet ska slås ut på en mindre befolkning, vilket skulle leda till högre priser per kund. Men analysen motsäger detta genom att visa att i vissa fall kan elnätspriserna vara relativt låga i små kommuner, medan de kan vara höga i andra, beroende på ägaren av elnätet.

– Jag tycker att jämförelserna mellan de mindre kommunerna talar ett tydligt språk. Det är inte storleken på kommunen som sätter priset, utan bolaget som äger elnätet. Det är då mycket oroande att elnätsföretagen har så generösa intäktsramar, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Vidare kritiserar man att elnätsföretag har börjat använda en spotprisbaserad överföringsavgift. Man menar att då överför företagen kostnadsrisken till kunderna. Om elpriset på marknaden stiger, ökar också kostnaderna för nätförluster, vilket i sin tur leder till högre elnätsavgifter för konsumenterna.

– Genom att föra över denna kostnad på kunden så minskas även risker och incitamentet för elnätsföretaget. Varför ska elnätsföretaget försöka minska sina kostnader om de kan föra över dem på kunden, säger Björn Berggren.

Elnätspriser i mindre kommuner i norra Sverige

Nätägare Kommun Elnät öre/kWh
E.ON Energidistribution Dorotea 163,3
Åsele Elnät Åsele 114,9
Vattenfall Eldistribution Bjurholm, Sorsele med flera 111,8
Skellefteå Kraft Elnät Malå, Norsjö och Vindeln 99,6
Övertorneå Energi Övertorneå 99,4

Jämförelse av elnätspriser 2024 för kommuner med mindre än 10 000 invånare i Norrbotten och Västerbottens län.

Elnätspriser i mindre kommuner i Skåne

Nätägare Kommun Elnät öre/kWh
Kraftringen Nät Hörby, Åstorp med flera 151,1
E.ON Energidistribution Perstorp, Osby med flera 144,4
Skurups Elverk Skurup 128,2
Sjöbo Elnät Sjöbo 112,1
Österlens Kraft Simrishamn 105,0
Bjäre Kraft ek. förening Båstad 104,2
Öresundskraft Bjuv 99,3
Bromölla Energi och Vatten Bromölla 90,4

Jämförelse av elnätspriser 2024 för kommuner med mindre än 20 000 invånare i Skåne.