El & Teknik

Trots löften om sänkningar höjdes elnätsavgifterna återigen

Elnätspriserna har ökat med 5 procent i Sverige, men med stor variation mellan olika företag och kommuner. Vattenfall höjer mest.

Trots tidigare löften om sänkningar har elnätspriserna fortsatt att stiga kraftigt i Sverige. En ny kartläggning visar att elnätspriserna ökat med i genomsnitt 5 procent i landet, med flera kommuner som sett prisökningar över 30 procent.

De största höjningarna noterades hos Vattenfall, som ökade sina priser med 12 procent, medan Ellevio sänkte sina priser med 17 procent. Skillnaden mellan den dyraste och billigaste kommunen har också ökat markant, med en skillnad på 4 300 kr per bostad och år.

Det är framför allt de tre stora nätbolagen som påverkar priserna. E.ON, som är dyrast, höjde sina priser med 8 procent.

Den stora spridningen i priser mellan olika kommuner skapar en oro för rättvisan i kostnaderna för konsumenterna. Joachim Höggren, ordförande för Nils Holgerssongruppen, uttrycker oro över de kraftiga höjningarna och ifrågasätter motiveringen bakom de stora skillnaderna.

Vidare har Energimarknadsinspektionen höjt intäktsramarna för elnätsföretagen med 100 miljarder kronor fram till 2027, vilket kan ge företagen möjlighet att öka sina intäkter med cirka 40 procent. Detta innebär att prisökningarna troligen kommer att fortsätta de kommande åren.

Rapporten från Nils Holgersson-gruppen noterar också att flera elnätsleverantörer har börjat basera en del av överföringsavgiften på rörligt spotpris, vilket kan leda till ytterligare prisvariationer för konsumenterna.