TMF: Nya energikrav kan innebära dyrare småhus

Nyproduktionen av småhus riskerar få stora kostnadsökningar med de skärpta energikraven, skriver TMF idag.

EU har satt krav på Sverige som gör att vi måste förändra hur vi räknar på energikraven för hus. Det nya förslag som tagits fram kan dock innebära att nyproducerade småhus blir tio procent dyrare enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagens (TMF) beräkningar. Framför allt påverkas mindre enplanshus negativt.

- Det är helt avgörande att förslaget kompletteras med en areakompensation, säger Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF, och adjungerad professor i konstruktionsteknik vid Lunds universitet.

Han poängterar att kostnaden för att bygga småhus redan ökat med i snitt en halv miljon kronor på grund av förändrade regler och kommunala särkrav de senaste åren. Och att ytterligare kostnader vore både ett slag mot branschen och mot de som vill bygga hus.

TMF:s beräkningar visar att förslaget innebär skärpningar för hus som värms med el med cirka 10 procent för småhus och 20 procent för flerbostadshus. För hus som värms med fjärrvärme blir det lättnad på 10-20 procent för både småhus och flerbostadshus.