Småhus har lägre miljöpåverkan än flerbostadshus

Branschorganisation har jämfört olika bostadstyper och vill slå hål på kommunernas argument.

Det byggs få småhus i förhållande till antalet nya lägenheter i flerbostadshus.

Det byggs få småhus i förhållande till antalet nya lägenheter i flerbostadshus. Foto: Fiskarhedenvillan

Småhus ger lägre miljöpåverkan än kompakt stadsbebyggelse, detta visar en undersökning som branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen låtit genomföra. Eftersom småhus av trä använder mindre mängder betong och gips blir miljöpåverkan från ett småhusområde 38 procent lägre per invånare. När det gäller ekosystemtjänster är småhusområdena 123 procent bättre per invånare enligt undersökningen.

I undersökningen har man räknat på två småhus a 150 respektive 175 kvadratmeter, samt radhus - totalt 476 byggnader. Detta i relation till 18 kvarter med flerbostadshus med 4-6 våningar per byggnad.

Branschorganisationen skriver även att det i Sverige byggs relativt få småhus i förhållande till andra bostadstyper. Endast 20 procent av bostadsbyggandet utgör småhus, vilket är lågt i förhållande till många andra länder i Europa. Samtidigt är efterfrågan på småhus betydligt högre än så, 7 av 10 vill bo i hus, vilket gör att priserna på de småhus som finns pressas uppåt.

- Det råder nu akut brist på småhus och priserna har stigit kraftigt. Det är uppenbart att det är kommunerna som blockerar att de bostäder som både är mest hållbara och mest önskade av hushållen kan byggas i tillräcklig omfattning, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

De slår fast att de huvudsakliga argumenten till att man inte bygger fler småhus är markbrist samt miljöskäl. Men det senare menar TMF alltså är en felaktig utgångspunkt, i alla fall enligt deras siffror.

- Eftersom det är väl känt att småhusområden har fördelar vad gäller social och ekonomisk hållbarhet är det glädjande att de nu också visar sig vara bäst vad gäller ekologisk hållbarhet och då särskilt klimatpåverkan, säger Gustaf Edgren.