Regeringen vill starta fastighetsbolag

Ett statligt äga fastighetsbolag skulle kunna minska boendesegregationen menar regeringen.

Som ett sätt att motverka segregation vill regeringen starta ett fastighetsbolag. Man har tillsatt en utredning för att ta reda på om ett statligt ägt fastighetsbolag är ett effektivt och ändamålsenligt sätt att motverka segregation i socioekonomiskt utsatta områden.

Tanken är att man ska kunna förvärva och bygga nya fastigheter i dessa områden så att boendesegregationen minskar.

– Mycket bra arbete görs idag av kommuner, allmännyttiga bolag, fastighetsägare och civilsamhället för att motverka segregationen och för att förbättra situationen för människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar. Men det finns också utmaningar där ett kortsiktigt vinstintresse bland fastighetsägare skapar problem., Utredningen är en del av regeringens arbete med att vända på varje sten för att förebygga, minska och motverka segregation och brottsligheten som den kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Utredningen ska vara klar i slutet av nästa år.