Regeringen vill återinföra förköpslag

En utredning är tillsatt för att se över möjligheterna att införa en modern förköpslag.

Utredning om förköpslag som väntas påverka de som vill bygga nytt.

Utredning om förköpslag som väntas påverka de som vill bygga nytt. Foto: Marlén Eskilsson

Regeringen meddelade nyligen att man inför en utredning för att se över möjligheten att införa en modern förköpslag. En sådan lag skulle innebära att kommuner har rätt att köpa den tomt som en säljare och en köpare redan kommit överens om försäljningsvillkor på.

Grunden till förköpslagen ska vara att underlätta för fastighetsförvärv kopplade till försvaret, klimatanpassning, motverka segregation samt möjliggöra större företagsetableringar.

- Syftet med den nya lagen är att underlätta för kommunerna att föra en mer aktiv och långsiktig markpolitik, skriver regeringen.

Flera aktörer har redan kommenterat förslaget. Hyresgästföreningen är positiva då de anser att det kan leda till att kommunen enklare får tillgång till mer mark där man kan bygga hyresrätter. Villaägarnas Riksförbund är istället kritiska. De menar att en sådan lag skapar otrygghet för köparen. Den kommer då att sitta med en vilande lagfart, en såld bostad och veckor av osäkerhet kring huruvida köpet kommer att gå igenom.

Förslaget om en förköpslag väntas bli ett diskussionsämne mellan partierna inför valet.