Snart möjligt att genomföra hela fastighetsköpet digitalt

Ny utredning föreslår möjliggörande av helt digitala fastighetsöverlåtelser och införande av förköpsrätt för regeringen.

En statlig utredning har kommit fram till att Sveriges lagar för fastighetsöverlåtelser behöver moderniseras för att möjliggöra digitala transaktioner. Idag måste avtal för fastighetsköp undertecknas skriftligen med penna på papper, vilket man menar försvårar och fördröjer processen. Utredningen föreslår nu att hela processen ska kunna ske digitalt, vilket skulle förenkla och snabba upp fastighetsaffärer.

Dessutom föreslås införandet av en förköpsrätt för staten och kommunerna, vilket syftar till att stärka både det militära och civila försvaret samt att motverka organiserad brottslighet.

Utredningen, ledd av professor Erika P. Björkdahl, har nu överlämnats till regeringen. Förslagen inkluderar att både köp, byte och gåva av fastigheter ska kunna genomföras elektroniskt, samt att förköpsrätt ska ges till staten och kommunerna för att säkra tillgång till strategiska fastigheter och för att motverka att fastigheter används i kriminella syften.

Nästa steg är att betänkandet skickas ut på remiss till berörda parter för synpunkter, innan regeringen kan lägga fram en proposition till riksdagen.