Ekonomi

Svenskarna väljer rörlig ränta framför bunden

Johan Hansing, Bankföreningens tillförordnade vd

Johan Hansing, Bankföreningens tillförordnade vd

Svenskarna är risktagare när det kommer till ränta , i alla fall sett ur ett EU-perspektiv.

Svenskarna utmärker sig i EU som risktagare, fler än hälften väljer rörlig ränta medan det i andra EU-länder är bunden ränta som dominerar. Statistik från SCB visar dessutom att den rörliga räntan har varit förmånlig i Sverige medan bunden ränta generellt sett legat högre än i andra länder.

Bankföreningens vd Johan Hansing säger dock till Svt.se att han tror att fler kommer binda sina lån framöver eftersom den förmånliga prissättningen vid korta lån kommer att försvinna och eftersom vi är mer belånade idag än vi var för 15 år sedan.