Juridik

Svalt intresse att bevara servitut

Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg, använda en brygga eller ta vatten från en brunn, skriver Lantmäteriet.

Servitut och nyttjanderätter handlar om rätten för ägaren av en fastighet att på ett visst sätt använda en annan fastighet, till exempel köra på en väg, använda en brygga eller ta vatten från en brunn, skriver Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg.

300 000 servitut behöver förnyas för att fortsätta gälla, men endast 44 000 har visat intresse för att förnya.

300 000 avtalsservitut och rättigheter behöver förnyas för att Lantmäteriet inte ska rensa bort dem, men intresset från fastighetsägare har hittills varit svalt - endast 44 000 har blivit förnyade.

- Det är svårt att säga om det beror på att många fastighetsägare inte känner till den planerade rensningen eller om man tycker att man har god tid på sig att förnya inskrivningarna. Det kan också vara så att det finns fler gamla servitut än vi räknat med som inte längre är aktuella och därför inte behöver förnyas, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Svalast intresse har det varit i Västra Götaland, Uppsala, Södermanland, Västernorrland och på Gotland, där har bara mellan 1-2 procent av avtalen förnyats. Störst intresse har det varit i Blekinge med 33 procent förnyade servitut.

Anledningen till rensningen uppges vara att inaktuella servitut och nyttjanderätter kan ställa till det vid försäljningar. Det handlar om servitut som är inskrivna före 1 juli 1968. 

- Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförättningar, säger Olle Unger.

Det är dock ett bra tag kvar, själva rensningen ska ske först under 2019. Den berör totalt en halv miljon servitut, dock ej officialservitut.