Byggahus.se
Hejsan!

Jag har en fråga om vägservitut som är lite komplicerad, men jag vill gör ett försök på att förklara den.

Vi är ett dödsbo på sex syskon som vill sälja fastigheten 1:5 och vi står i en arvstvist.

Över tomten på 1:5 går en gammal väg (ca 100 år gammal) som förutom 1:5, används av 1:126 och 1:39. 1:126 har delvis rätt till vägen (officialservitut). Vid avstyckningen av 1:39 år 2000 blev det inte utfärdat något servitut för denna fastighet och 1:39 har ingen laglig rätt på användandet av vägen just nu.

Ett av syskonen i dödsboet äger 1:39 och han vill att vi ska skriva ett avtalsservitut så att 1:39 fortsatt kan använda vägen. Samma syskon äger också vägen 1:17 och han är ägare av vägen till det norra huset på 1:39.

För att få bäst möjliga pris för 1:5, skulle det vara en fördel, att 1:39 inte fick användanderätt av vägen men att det anläggs en ny väg från 1:17 eller från hans egen väg på den norra delen av tomten 1:39. Detta är dock ägaren till 1:39 inte enig i, utan vill ha servitut på den gamla vägen.

Är det någon i forumet som känner till en liknande sak?

Det jag undrar är nämligen: om denna ägare skulle beställa en lantmäteriförrättning för att söka officialservitut på vägen genom 1:5 - skulle Lantmäteriet ge honom detta, hänvisande till att det är en gammal tillfartsväg, eller skulle Lantmäteriet kunna yrka på, att ägaren skulle bygga en tillfartsväg till det sydliga huset på 1:39, antingen från den nordliga tillfartsvägen eller från 1:17?

Jag har försökt att hitta ett exempel på något liknande på internet, men har inte lyckats göra det.

Jag skulle vara mycket tacksam för att få hjälp i denna sak!

VH

Gunnar
 
 • Teknisk ritning, planritning eller karta, detaljerad, fastigheter, strukturerad layout, svartvitt, numrerade fastigheter.
 • Gilla
 • Ledsen
Nilshenry och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Vem vet var Lantmäteriet skulle hamna. Jag tror först lantmätaren skulle försöka få parterna att komma överens. Detta är deras plan A. Om det inte fungerar så blir det plan B och lantmätaren tvingas avgöra.

1. Första frågan är om 1:39 redan har rätt till utfart via 1:17. Det talar således emot att inrätta ännu ett utfartsservitut för fastigheten.

2. Nästa fråga är om 1:39 under lång tid redan har använt den befintliga utfarten. Det talar för att formalisera den rättigheten. Argumentet är att det innebär endast liten ytterligare belastning för tjänande fastighet att ge grannen rätten till befintlig väg.

3. Kan presumtiva tjänande fastigheter framföra några goda argument i sak varför formalisering av rätten till vägen för 1:39 skulle ge en ökat belastning så tar lantmätaren med detta i beräkningen.

4. På kartan ser det konstigt ut här med fastighetsgränser (någon byggnad?) och vägen. Vad är detta?

Lågupplöst bild av en flygplansmodell med text och pilar, troligtvis en instruktion eller diagram.

5. Ägaren av till 1:39 kan mycket väl få rekommendation av Lantmäteriets kundtjänst att istället för att ansöka om ett servitut, ansöka om att inrätta en gemensamhetsanläggning (GA). Myndigheten föredrar denna förvaltningstyp av vägar som nyttjas av flera fastigheter. Det ger så kallad ordnad förvaltning. En GA har nog goda möjligheter att inrättas för den befintliga vägen.
 
 • Gilla
mr_skykeeper och 6 till
 • Laddar…
Hejsan Claes och tack för ditt utförliga och snabba svar!Punkt 1. Det finns inget skriftligt servitut. 2.: 1:39 har alltid använt den befintliga ut/infarten. 3.: det skulle förmodligen inte ge en ökad belastning. 4.: jag är osäker – det kan vara ett mätarskåp som ligger bredvid vägen. 5.: jag vill undersöka det med GA’n.Saken är, att vi helst vil ha minst möjliga belastning på Vannesta 1:5, speciellt med hänsyn till vägen så nära huset, för att göra det mer intressant för en potentiell köpare.

Vi har varit inne på en lösning där vi omlägger vägen vilket ägaren till 1:39 har vist delvis intresse för. En sådan lösning skulle innebära att tomten 1:5 skulle korsas av en ny väg (se bilden). Det ligger dock en träddunge på ägarens tomt, varav det närmaste trädet till tomtgränsen ligger ett par meter från gränsen – detta vill ägaren till 1:39 inte såga ner, annars kunde 1:39 ha fått sin egen tillfartsväg på egen tomt.

En annan lösning som jag har tänkt på men inte har presenterat för ägaren till 1:39 ännu, kunde vara den på bilden nedanför. Det skulle innebära att den gamla vägen delvis kunde tas bort av ägaren till 1:5.

Igen ett stort tack för ditt engagemang!

VH

Gunnar Satellitbild med markeringar, byggnader vid vatten, brygga, gränsområde med skalaangivelser.
 
Claes Sörmland
Jag ser vatten. Tänk på strandskyddet. Att ta bort ett bygga ny väg kräver beviljad dispens från strandskyddet.
 
 • Gilla
Anna_H och 7 till
 • Laddar…
Sen är det ju den ekonomiska biten.
Kommer värdet på fastighet öka vid en försäljning med så mycket så det täcker upp för alla extra utgifter? Bygga ny väg, återställa efter den gamla, lantmäterikostnader, osv osv.
 
 • Gilla
Öckeröhus och 4 till
 • Laddar…
1:39 verkar ha direkt anslutning till både 1:11 (1) och 1:17 så jag har svårt att se att nytt vägservitut som berör nån annan fastighet alls behövs.
 
 • Gilla
Anna_H och 5 till
 • Laddar…
G Gunnar Seidel skrev:
Ett av syskonen i dödsboet äger 1:39 och han vill att vi ska skriva ett avtalsservitut så att 1:39 fortsatt kan använda vägen.
Vad är han villig att betala för det då? För ska ni sälja och det för flertalet av er är en rent ekonomisk fråga är det väl bara att komma överens eller sälja utan servitut.

Likt flera andra har jag svårt att se möjligheten att tvinga fram ett servitut med de vägar som redan finns.
 
 • Gilla
vcx och 1 till
 • Laddar…
F fribygg skrev:
1:39 verkar ha direkt anslutning till både 1:11 (1) och 1:17 så jag har svårt att se att nytt vägservitut som berör nån annan fastighet alls behövs.
Ja, det är väl egentligen också min slutsats, men om ägaren till 1:39 inte är öppen för en lösning med en ny vägdragning på egen tomt, så vet jag inte hur man ska kunna realisera det?
 
Fastigheten 1:39 har alltså en egen väg som är i bruk idag?
Det är ju inte direkt något avstånd mellan husen som gör att de skulle behöva ha infart från olika håll.

För mig ser det, på de uppgifter som redovisats, ut som en ickefråga. Hade inte givit något servitut där.
Vill brodern göra någon överenskommelse får han göra det med ny ägaren om denne är villig till det.

Kan inte tänka mig att de skulle ha något att hämta hos LM. Gammal hävd på vägen borde väga lätt i relation till att det är en relativt ny avstyckning och att där finns (antar jag) en vägrätt för den övre vägen, liksom en faktisk väg och aktivt bruk av den.
Det du kan göra är att titta i akten från förrättningen när 1:39 bildades och se om det står något om väg där som kan ses som stöd för att man aktivt avstått från att ge servitut på er infart, eller som indirekt indikerar att man förutsatt att norra infarten ska vara den som används.

Men praktiskt sett så räcker det med att en av delägarna inte vill skriva på ett avtalsservitut så är frågan död. Ifall ni andra inte vill så är det väl inte så mycket att diskutera. Det är ju inte något som formellt har med fastighetsförsäljningen eller fördelningen av arvet att göra.
 
 • Gilla
-MH- och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
R Räknenisse skrev:
Fastigheten 1:39 har alltså en egen väg som är i bruk idag?
Den väg som är i bruk är ju den södra som 1:39 saknar rätt till.

1:39 saknar servitut för utfart från avstyckningen enligt trådstart, så enligt den uppgiften så skulle frågan om utfart vara olöst idag.

Men kartan visar en nordlig våg och något som ser ut som ett aktnummer hos Lantmäteriet. Kanske är 1:39 delägarfastighet i en GA? Eller belastas av en GA? Jag tänker på detta som är uppgivet vid den nordliga vägen:


Skärmavbild 2024-02-04 kl. 07.36.34.png
 
 • Gilla
TRJBerg och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
1:39 saknar servitut för utfart från avstyckningen enligt trådstart, så enligt den uppgiften så skulle frågan om utfart vara olöst idag.
Frågan om utfart är väl på inget sätt olöst då fastigheten gränsar till vägfastigheter som är i fastighetsägarens hand. Han har mycket goda möjligheter att nyttja utfart från fastigheten, bara inte över den fastighet ägs av det dödsbo där TS är dödsbodelägare.
 
 • Gilla
Lasse Hoby och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Frågan om utfart är väl på inget sätt olöst då fastigheten gränsar till vägfastigheter som är i fastighetsägarens hand. Han har mycket goda möjligheter att nyttja utfart från fastigheten, bara inte över den fastighet ägs av det dödsbo där TS är dödsbodelägare.
Har 1:39 rätt att köra på hela fastigheten 1:11?

EDIT: Det står något om ägare till "norra vägen". Vad innebär det TS? Finns det även rätt till den vägens dragning och inte bara ägarskap av väganläggningen?

Jag förstår inte det juridiska utgångsläget. Det finns för lite info i tråden för att ge råd som är tillförlitliga. Det här är vad jag inte alls förstår i tråden:

Kartutdrag med frågor om väg och rättigheter för fastigheten 1:39, markerade referenspunkter och gränslinjer.
 
Redigerat:
 • Gilla
-MH- och 5 till
 • Laddar…
G Gunnar Seidel skrev:
Ja, det är väl egentligen också min slutsats, men om ägaren till 1:39 inte är öppen för en lösning med en ny vägdragning på egen tomt, så vet jag inte hur man ska kunna realisera det?
Det är väl tillräckligt för samhället att 1:39 har tillgång till väg till tomtgräns, om 1:39 vill bygga väg eller gå på den egna tomten bryr sej väl inte Lantmäteriet om?
 
 • Gilla
Gunnar Seidel och 2 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Har 1:39 rätt att köra på hela fastigheten 1:11?

EDIT: Det står något om ägare till "norra vägen". Vad innebär det TS? Finns det även rätt till den vägens dragning och inte bara ägarskap av väganläggningen?

Jag förstår inte det juridiska utgångsläget. Det finns för lite info i tråden för att ge råd som är tillförlitliga. Det här är vad jag inte alls förstår i tråden:

Visa bilaga 771609
Jag tolkar det som skrivs om vägen till norra huset respektive vägen till södra huset som att man har en infart (som underförstått är i bruk idag) där man kör för att komma till det ena av fastighetens hus.
Medan man efter (den relativt moderna) avstyckningen har valt att inte anlägga parkering/anslutningsväg alternativ gå några fler meter som behövs för att nyttja samma anslutningsväg till fastighetens båda hus.
TS talar om den aktuella (nedre) vägen som väg till 1:39s södra hus, inte som infart för fastighetens hela vägbehov.

Håller med dig om att alla svar kommer att innehålla ett (lite för stort) mått av tolkning som det är nu. Men att det förmodligen kan minskas betydligt för att ge mer säkra svar. Info om platsens bebyggelsehistoria, nuvarande bruk och de fastighetsrättsliga förutsättningarna skulle allt vara av värde.
 
 • Gilla
Gunnar Seidel
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.