Ekonomi

Storbank: Nu bromsar bomarknaden

Boindex visar inbromsning för bostadsrätter.

Boindex visar inbromsning för bostadsrätter.

"Svagaste siffran för bostadsrätter sedan Lehmankraschen."

Swedbank publicerade idag sitt Boindex, som mäter hur väl hushållen har råd med sina boenden, och i detta konstaterar banken att bomarknaden närmar sig sin topp - speciellt i storstäderna.

- För både Stockholmsregionen och Stockholm stad är prisökningstakten på bostadsrätter högre än motiverat utifrån vårt index. För småhus är det mer balanserat. Samma situation gäller för Göteborg. I såväl Malmöregionen som Malmö stad är prisökningstakten högre än motiverat utifrån vårt index, konstaterar Jan Ihrfelt, analytiker hos Swedbank.

Prisutvecklingen på bostadsrätter förväntas bromsa in under fjärde kvartalet i år och vända nedåt under nästa år.

- Liksom tidigare är marginaler fortfarande goda vid småhus- och bostadsrättsköp sett till landet som helhet även om det skett en kraftig försvagning de senaste kvartalen. Marginalerna är dock sämre i de tre storstadsregionerna och mycket låga i städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, speciellt gäller det bostadsrätter. Det anmärkningsvärda är att de obefintliga marginaler vi såg förra kvartalet på bostadsrättsmarknaderna Stockholms, Göteborgs och Malmö stad ytterligare har försvagats, säger Jan Ihrfelt.

Delindexet har försämrats från 109,9 i andra kvartalet till 107,3 i det tredje kvartalet. Det innebär att indexet sjunkit fem kvartal i följd.

- Vi får gå tillbaka till tredje kvartalet 2008, innan Lehmankraschen, för att hitta en svagare siffra än tredje kvartalets.

För småhus ser det dock lite annorlunda ut.

- Vårt delindex för småhus steg från 124,8 i andra kvartalet till 124,9 i det tredje. Runt årsskiftet skedde en kraftig försvagning, men nu sker alltså en tydlig utplaning. De kraftiga nedgångarna under fjärde kvartalet 2015 och första kvartalet i år förklaras med höjda priser och ökande amorteringar, säger Jan.

Om Boindex

Swedbank Boindex syftar till att mäta köpkraften vid förvärv av småhus och bostadsrätter. Index når 100 då 30 % av disponibelinkomsten används till boendeutgifter. Ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet vid köpet.