Stor brist på hus enligt färskt marknadsindex

Det råder stor efterfrågan på småhus, och byggs alldeles för få hus i storstäderna.

Det råder ett underskott av småhus i flera av landets största kommuner, samtidigt som det på många håll byggts ikapp efterfrågan när det kommer till nyproduktion av lägenheter. Enligt SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för kvartal 4 så råder ett stort underskott av hus i Stockholm och Göteborg med omnejd, framför allt i Stockholm.

- Det råder en monumental brist på nya småhus i Stockholms län och ingen vändning är i sikte. Det är nu hög tid att kommunerna i länet tar sig an detta. I synnerhet när preferensstudier visar att en stor majoritet föredrar att bo i småhus. Med god planering bör det gå att skapa nya bostadsområden med ett större inslag av småhus, som också kan anpassas för olika inkomstgrupper, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

När det kommer till Malmö är det också ett underskott av småhus, men inte lika skriande som i de andra storstadsområdena.

I rapporten slår man även fast att det i Göteborg nu går mot ett överskott av hyresrätter men att många av de nya bostäderna som byggts är i en prisklass som många hushåll inte har råd med.

- Det har producerats oerhört många hyresrätter i Göteborgsområdet de senaste åren. Problemet är inte att det inte behövs nya bostäder utan att det tillverkats för många och även för dyra hyresrätter i förhållande till hushållens preferenser och betalningsförmåga, säger Robert Boije.

I Malmö handlar det istället om överskott av nyproducerade bostadsrätter, medan man i Stockholm ser mer av en balans mellan utbud och efterfrågan när det kommer till bostadsrätter i de områden där det tidigare funnits ett överskott. I Stockholm är det dock stora skillnader beroende på vilken kommun som avses.

- HMI för det fjärde kvartalet 2020 visar att det i genomsnitt råder balans för bostadsrätter, villor och hyreslägenheter för Sverige som helhet, men att det i dessa siffror döljer sig betydande obalanser inom flera regioner och kommuner.