Ekonomi

Swedbank spår att prisökningarna vänder nedåt

Köpkraften för bostäder generellt sjunkter för femte kvartalet i rad.

Köpkraften för bostäder generellt sjunkter för femte kvartalet i rad. Foto: Marlén Eskilsson

Prisökningen bromsade in i storstäderna sista kvartalet, och Swedbank tror att detta fortsätter under 2017.

Prisökningen på bostadsrätter i storstadsområdena bromsade in under fjärde kvartalet 2016. Swedbank spår nu att den utvecklingen kommer att fortsätta under året.

– Medan prisökningarna för bostadsrätter i Stockholm börjar komma ner till en sundare nivå ser vi att prisökningstakten i Göteborg och Malmö fortfarande överstiger köpkraftsutvecklingen. Vi räknar därför med att prisökningstakten bromsar in i dessa regioner framöver, säger Jan Ihrfelt, analytiker hos Swedbank.

Deras rapport Boindex visar att prisökningstakten gick från 18 till 6 procent i Stockholm i fjol. Stockholm är också den stad där trenden med minskad prisökningstakt syns tydligast.

– Mest tydlig är inbromsningen för innerstadslägen. Medianpriset för vår typlägenhet i Stockholms stad har exempelvis stått helt stilla under 2016, säger Jan Ihrfelt.

I rapporten konstateras också att köpkraften för bostäder generellt sett sjunker för femte kvartalet i rad, detta på grund av de höga priserna. Men det kompenseras till viss del av att den generella prisökningstakten går ned i storstadsområdena.

Index för landet som helhet minskade under kvartal fyra från 121,1 till 119,1. Ett index på 100 innebär att 30 procent av disponibelinkomsten används till bostaden. Allt över 100 innebär således att hushållen anses ha råd med sin bostad. 

- För bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad har dock indexet legat på 85 en längre tid, konstaterar Swedbank i ett pressmeddelande och påpekar att många hushåll därför är fortsatt känsliga för eventuella räntehöjningar.