Ekonomi

Stora problem med elinstallationen efter husbygge

Elmaterial.

Elmaterial.

Husföretaget anlitade en utländsk elinstallatörsfirma som saknade tillräckliga kunskaper om reglerna för svenska elinstallationer, nu riskerar husägarna vite.

Paret Holmström Dahlén såg fram emot sitt prefabricerade passivhus från Eco Ready House, men är inte lika exalterade längre efter att både en oberoende elkonsult och Elsäkerhetsverket varit på plats och dömt ut deras elanläggning. Elanläggningen följer, på flera punkter, inte svensk standard och måste åtgärdas. Eftersom det är husägarnas ansvar att se till att elinstallationen följer reglerna är det också de själva som nu riskerar vite när elentreprenören inte gjort sitt jobb.

– Som tur har vi 300 000 kronor som vi ännu inte betalat till Eco Ready House efter slutbesiktningen, på grund av felen som uppdagades. Men jag vet inte om de pengarna räcker. Förutom bristerna i elen är det en hel del andra fel som också måste åtgärdas, säger Ronny Holmström till tidningen Elinstallatören.  

Kostnaden för att åtgärda felen uppges landa på omkring 150 000 kronor, därefter kommer återställningen att gå på ytterligare 50 000 kronor. Eco Ready House säger sig vara villiga att reparera bristerna själva, men husägarna litar inte längre på företaget.

- Eco Ready House säger att de är villiga att åtgärda det som Elsäkerhetsverket har anmärkt på, dock med sina egna elektriker som bevisligen inte har tillräcklig kunskap. Men Eco Ready House förstår inte att rapporten från Elsäkerhetsverket bara är ett stickprov på några av bristerna i elinstallationen. De vill inte uppfylla kontraktet om svensk elstandard. Eco Ready House beräknar att de kan åtgärda elfelen på en vecka. Hans Ring (han som gjort elbesiktningen, reds. anm.) har beräknat att det tar 3–4 månader, säger Ronny Holmström.

Den oberoende elkonsulten Hans Ring kommenterar situationen med att han ofta ser den här typen av brister när det är elektriker som inte har koll på svensk standard.

– Det är tyvärr inte ovanligt med så här många fel. Och det handlar nästan alltid om att utländska företag står bakom det. Ingen svensk elektriker kommer att vilja ta över elinstallationerna i det här huset. Allt måste rivas ut och göras om från början, säger han.

Elektrikern uppges ha varit behörig.