Kan bli krav på elbesiktning i bostäder

Regeringen utreder möjligheten att införa krav på elbesiktning.

Elinstallationer ligger bakom 1 800 utryckningar per år.

Elinstallationer ligger bakom 1 800 utryckningar per år. Foto: Byggahus.se

I framtiden blir det kanske krav på att man besiktigar husets elinstallationen. Regeringen har upplåtit åt Elsäkerhetsverket att utreda behovet av ett sådant krav och hur det skulle kunna utformas.

- Skulle det finnas ett system som premierar eller reglerar elbesiktningar, skulle innehavaren få mer kunskap om sin elanläggning och därmed även kunna åtgärda fel och brister som upptäcks. I förlängningen tror vi att det skulle bidra till både färre elolyckor och elbränder, vilket skulle leda till mer elsäkra bostäder. Ett minskat antal elbränder skulle också påverka samhällets kostnader i positiv riktning, säger Erika Sandström, projektledare för utredningen vid Elsäkerhetsverket.

Förslaget om ett elbesiktningskrav kommer av statistiken för elrelaterade bränder. Räddningstjänsten uppges rycka ut till 1 800 sådana bränder varje år, det handlar då om direkta elfel eller felaktig användning av el. Denna siffra vill man få ner.

- 2020 uppgick försäkringsbranschens kostnader på grund av elbränder till drygt 320 miljoner kronor, enligt statistik från Svensk Försäkring. Det är också viktiga bakgrundsfaktorer i vår utredning, säger Erika Sandström.

Utredningen ska vara klar och lämnas över till regeringen 1 oktober i år.