Elsäkerhetsverket flaggar för att fler borde kontrollera sin elanläggning

Elsäkerhetsverket flaggar för att fler borde kontrollera sin elanläggning

Foto: Elsäkerhetsverket.

Det är viktigt att ha koll på statusen för sin elanläggning, men enligt Elsäkerhetsverket kan många bli bättre på den punkten.

Husägare borde bli bättre på att kontrollera sin elanläggning menar Elsäkerhetsverket efter att ha analyserat en undersökning som de har genomfört under två år.

-Elanläggningar i bostäder förnyas inte i tillräcklig omfattning för att de grundläggande säkerhetskraven ska bibehållas. Människor har helt enkelt inte kunskap om sin elanläggning och vilka konsekvenser brister kan få, säger Mikael Carlson, teknisk expert och projektledare för rapporten.

Man menar på att bostadsägare generellt sett är ganska dåliga på att elbesiktiga och att man samtidigt har intresse för att lägga till ny teknik såsom solceller, elbilsladdning och annat. 

-Ny teknik som införs i åldrande bostäder innebär stora utmaningar. Därför behövs mer samarbete mellan installationsbranschen, myndigheter och tillverkare, säger Mikael Carlson.

Rapporten visar även på de vanligaste riskerna. Det handlar framför allt om gamla bostäder, felgjorda elinstallationer och överbelastning på bostadens elanläggning. Men utav de 1 800 elrelaterade bränder som räddningstjänsten rycker ut till årligen beror 1 260 stycken på felaktig användning av elprodukter, 280 på elfel i elprodukter, 150 på fel i fasta elinstallationer och 110 på elfel i fast installerade apparater.