Anlita hantverkare, Ekonomi, Juridik

Rimliga och oskäliga påslag på material

När hantverkaren står för materialet gör de ofta ett påslag på priset.

När hantverkaren står för materialet gör de ofta ett påslag på priset. Foto: William91/Marlén Eskilsson

Elektriker och andra entreprenörer gör ett påslag på priset när de tillhandahåller material eller underentreprenörer. Vi berättar vilka påslag som är rimliga, vilka som är oskäliga och hur du bestrider ett påslag du inte vill acceptera.

Det händer ibland att våra medlemmar berättar i forumet att de råkat ut för olika påslag, exempelvis materialpriser som ligger långt bortom de priser du kan handla materialet till ute i bygghandeln.

Först kan vi konstatera att hantverkare har rätt att addera ett påslag på materialpriset då de tillhandahåller materialet. Detsamma gäller vid en totalentreprenad eller då du har en huvudentreprenör som sedan tar in ytterligare entreprenörer i projektet; bägge har rätt att addera påslag som ska täcka garantier, administration, hantering av material med mera.

Men vad är rimliga påslag? Och kan du neka betalning om du anser att påslaget är för stort?

Neka betalning på grund av för stort påslag

Du kan neka betalning om du anser att påslaget är för stort. Enklast är det om du har ett skriftligt avtal med hantverkaren/entreprenören som anger en procentsats för hur stort påslaget får vara. Du kan då, om du tycker priserna i offerten ser för höga ut, begära att hantverkaren eller entreprenören ska styrka sina priser med kvitton eller fakturor.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

– Du har alltid rätt att begära ut kvitton för att exempelvis se inköpspriset, säger Charlotte Andersson som är byggingenjör vid Ingenia Byggkonsult.

Du som anlitat en hantverkare utan att avtala om alla olika slags påslag hamnar däremot i en lite klurig situation. Våra medlemmar vittnar om att påslaget ibland kan vara upp emot 500 procent, mellan 100-200 procent är dessutom långt ifrån ovanligt.

Tycker du att påslaget är orimligt säger lagen att du ska betala vad som är skäligt, men den anger samtidigt ingen exakt procentsats.

I Konsumenttjänstlagen står följande att läsa om priser:

  • Priset, 36 §: I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.
  • Har näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt 38 §.

I Särskilda bestämmelser om småhusentreprenad 51 § står det: Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om

  • arbetets omfattning,
  • priset eller grunderna för hur priset bestäms,
  • tiden för betalning, och
  • tiden för arbetets avslutande,
  • om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.

- Vad som är skäligt kan variera kraftigt från fall till fall. Det du kan göra är att jämföra det pris du fått med priser som andra fått, och granska tidigare beslut hos Allmänna Reklamationsnämnden och i domstol. Men mitt bästa råd är att du tar kontakt med en konsumentvägledare som kan hjälpa dig med allt detta, säger Daniel Gustafsson som är jurist hos Konsumentverket.

När du vill bestrida ett påslag du anser oskäligt, gör så här:

  • Betala den summa du anser är skälig - rådfråga gärna en konsumentvägledare för att få hjälp att ta fram en skälig summa - det uppstår nämligen dröjsmålsränta om summan är för låg.
  • Bestrid resterande del av beloppet skriftligt.

Rimliga påslag material

Det finns alltså ingen exakt procentsats för vad som är ett rimligt påslag när du inte avtalat om detta, men ligger priset exempelvis 300 procent över priset i handeln (eller det pris som underentreprenören själv skulle tagit för sina tjänster) är det solklart att du ska bestrida.

Handlar det däremot om 20-25 procent är det svårt att få ihop bevis och styrka att priset är oskäligt.

– Hantverkare, entreprenörer och företag som tillhandahåller totalentreprenad har rätt att ta ut ett påslag. Handlar det då om en summa som du tycker är oskälig, men som befinner sig i gränslandet, är det enligt min erfarenhet väldigt svårt att få rätt. Det är sällan att någon får rätt för att priset är lite oskäligt, det måste vara ganska påtagligt, säger Daniel Gustafsson.

Han har även suttit med som ledamot hos Allmänna Reklamationsnämnden och är väl insatt i problematiken. När de fattar sina beslut utgår de från vad som är branschpraxis. Men han är också tydlig med att det kan variera kraftigt mellan olika fall och han vågar därför inte ange en genomsnittlig procentsats.

Stefan Häge
Stefan Häge

Stefan Häge, advokat hos Kriström Advokatbyrå, håller med Daniel Gustafsson.

– Det går inte att säga vad som är skäligt i ett enskilt fall, det måste ske en prövning. Påslagen kan variera mycket. Varans ursprung, storlek och hur lätt det är för hantverkaren att få tag på den är tre exempel på sådana faktorer, säger han.

Rimliga påslag entreprenad

Charlotte Andersson, som varit i branschen i många år, berättar att de påslag hon själv känner till mellan entreprenör och underentreprenör ut mot privatperson ligger på cirka 5-20 procent.

– Om du ändrar på något under resans gång när du bygger, har de rätt att ta ut självkostnad och ett entreprenörsarvode. Om en byggare exempelvis anlitar en elektriker och du ändrar något som gör att det kostar 100 kronor mer för elektrikern, då får byggaren som anlitat elektrikern lägga på entreprenörsarvode på summan. Den varierar med storlek på bygge, men är någonstans ut mot privatkonsument mellan 5-20 procent normalt sett, säger Charlotte.

När du och hantverkaren/entreprenören avtalat om ett ungefärligt pris är det 15 procent som gäller. Har du fått ett cirkapris säger lagen att det i slutändan inte får överskridas med mer än 15 procent.

Har du tilläggsarbeten återkommer siffran 15 procent. Tilläggsarbeten får bara utföras utan ditt godkännande om priset är obetydligt eller lågt i förhållande till det ursprungliga priset - riktmärke: lägre än 15 procent av det ursprungliga priset, om det finns särskilda skäl att anta att du vill ha det utfört eller om det nödvändigt för att avvärja en nödsituation. I alla andra fall krävs att ni kommer överens om dessa och då bör du även avtala skriftligt om ett pris för dessa.

ABS09
Avtala om materialpåslag genom avtalsmallen ABS09.

Avtala skriftligt

Enligt Konsumentverket har hantverkartjänster årligen toppat listan över de tjänster som konsumenterna generellt sett är mest missnöjda med, ända sedan mätningarna började 2005. Just priset, att det blev dyrare än tänkt, är den faktor som oftast ställer till med bekymmer.

Många i forumet vittnar om samma problematik:

Vi kom överens om en spot it multi 7w. Kollade på nätet och den ligger på ca 1400-1500 exl moms. Så tänkte väl att den hamnar kring 2000 max. När fakturan dimper ner ligger den på 4550 exl moms. Vilket jag tänker är helt orimligt.
Läs mer: Orimliga påslag elektriker?

Vart rätt mycket material eftersom han byggde typ en liten egen elcentral för spabadet och priserna på delar var ungefär 300% dyrare än vad jag som konsument kan köpa dem för.Bara det känns förjävligt
Läs mer: Högt påslag material elektriker

Det är intressant att rörfirman är billigast på kopparrör men resten av materialet är ibland mer än 3 ggr dyrare hos hantverkaren än om jag köper det själv. Summa summarum -rörfirman mer än dubbelt så dyr som näthandeln på samma produkter.
Läs mer: Materialpåslag

Vi bygger ett hus med sk Totalentreprenad med Myresjöhus. Vid totalentreprenad utgår en avgift på 15 % utöver offertpris på mark, el och andra arbeten. Detta för att Myresjöhus tar på sig hela byggprocessen. Men nu när vi vill byta till ett dyrare kakel vill de ha 15 procent på det nya inköpspriset också.
Läs mer: Påslag vid totalentreprenad

Är det vanligt att ett företag tar 21 % påslag för underleverantörer? Om det inte framgår i avtalet vad som ska vara UE har man då någonting att säga till om?
Läs mer: Påslag underleverantör

Det är därför viktigt att avtala skriftligt om alla tänkbara påslag. Både i ABS09 och i Hantverkarformuläret finns fält för såväl timpris, fast pris och materialpåslag i procent.

– Se alltid till att avtala om dessa bitar och arbetets omfattning. Då är det enklare att sedan bestrida fakturor du anser felaktiga. Det är alltid bäst att förebygga, säger Charlotte Andersson.

Tänk på att när du begär ut listpriser för materialet, före ett avtal träffas, så kan det förekomma olika bonussystem som gör att hantverkaren eller entreprenören i slutändan får tillbaka en del pengar. Du måste således själv uppskatta om du anser att listpriset är skäligt, innan du tackar ja till priset inklusive en procent för påslag. Glöm heller inte att ta in flera offerter från olika företag.

Diskutera påslag

Rimligt? Saltad faktura
Moms och påslag, materialinköp
Orimliga påslag elektriker?