Anlita hantverkare, Juridik, Ekonomi

Fast pris eller löpande räkning - konsumenters erfarenheter och advokatens råd

Här listar vi för- och nackdelar med fast pris kontra löpande räkning baserat på egna erfarenheter som konsumenter. Advokat Claes Blåe fyller i vad vi missat och berättar vilken av avtalsformerna som han rekommenderar.

Badrumsrenoveringen skedde på löpande räkning.

Badrumsrenoveringen skedde på löpande räkning. Foto: Carl Johan Folkesson

När vi skulle renovera badrummet för andra gången bestämde vi oss för att ta arbetet på löpande räkning. Vi hade en teori om att det skulle löna sig, för vi hade ju en firma som vi hade anlitat tidigare för att renovera exakt samma badrum, som vi varit nöjda med. 

Den gången hade vi tagit jobbet till fast pris. Nu var vi ganska säkra på att det inte skulle dyka upp några överraskningar under arbetets gång och att vi därför skulle tjäna på att ta arbetet på löpande räkning istället. För vid löpande räkning betalar man bara för faktiskt arbetade timmar, medan hantverkaren vid fast pris lägger på 20-50% för oförutsedda extra arbeten som kan uppkomma.

Sagt och gjort. Vi säger som det är till firman att vi tror att det kommer att bli billigare för oss med löpande räkning den här gången. De tackar ja till att renovera vårt badrum igen. Vi kommer överens om att de ska rapportera arbetade timmar dagligen och fakturera per löpande räkning.

När arbetet börjar visar det sig att de inte alls tänker hålla reda på arbetade timmar. De vägrar ge oss tidrapporter varje dag. Överrumplade och lite chockade bestämmer oss då för att själva hålla reda på deras arbetade timmar istället; att vi antecknar när de kommer och går. 

Ett vettigt alternativ hade ju annars varit att avbryta arbetet och gå vidare med en annan entreprenör istället, men det kändes för jobbigt. De hade redan gjort omfattande skyddstäckning och börjat riva ut det gamla badrummet.

Firman renoverar badrummet. Vi observerar under arbetets gång att de gör arbetet mycket noggrannare än förra gången när de arbetade till fast pris. Ett talande exempel på det är att de inte sätter kakel på kakel som förra gången, utan river ner allt först innan de monterar det nya kaklet. De gör allt väldigt noggrant, vilket ju är positivt.

Men när arbetet är slutfört hamnar vi inte helt överraskande i en tvist om hur många timmar som är arbetade egentligen. De skickar räkningar på timmar som inte är redovisade för att de varit här. Vi vägrar betala för mer tid än vi själva noterat att de varit här. Det slutar med att de stämmer oss i tingsrätten. 

Tvisten slutar med förlikning, för rätten har väldigt svårt för att avgöra vad som är rätt, fel och rimligt i antal uppskattade timmar. 

Vi tror att slutnotan för vår badrumsrenovering hamnade på ungefär samma belopp som om vi hade tagit arbetet till fast pris. Hantverkarfirman såg på olika sätt till att det hamnade på det beloppet.

Det här var ett exempel på ett misslyckat avtal om löpande räkning. Anledningen är dock att just den här firman inte var seriös och fungerande. Trots det tror vi fortfarande att löpande räkning kan vara ett riktigt bra alternativ om du känner hantverkaren och denne är pålitlig.

Summering - erfarenheter av fast pris vs löpande räkning

Nu har vi i alla fall två renoveringar av samma badrum som vi kan jämföra, en till fast pris och en på löpande räkning. Det här har varit för- och nackdelarna med respektive avtalsform.

Fördelar med fast pris:

+ Vi visste vilket belopp slutpriset skulle hamna på. 
+ Vi behövde inte hålla koll på arbetade timmar.
+ Vi behövde inte bli irriterade när hantverkaren kom sent och gick tidigt, kollade mobilen och hämtade material stup i kvarten. Det ingick i priset.
+ Det var lätt att jämföra offerter från olika hantverkare.

Nackdelar med fast pris:

− Hantverkaren tog genvägar och utförde arbetet på enklaste och billigaste sätt, där inget annat var avtalat. 
− Sannolikt fick vi betala ett överpris, 20%-50% mer än värdet av det vi fick. Det var nämligen inget oväntat som inträffade och vi kunde i efterhand konstatera att de hade tagit genvägar.

Fördelar med löpande räkning:

+ Du får bara betala för utfört arbete och får sannolikt ett lägre pris, förutsatt att hantverkaren är ärlig, seriös och rapporterar korrekta tider.
+ Det blir enklare att ändra på kraven och vad som ska ingå efterhand.
+ Hantverkaren tjänar inte på att ta genvägar och göra snabba, billiga lösningar som vid fast pris.

Nackdelar med löpande räkning:

– Du vet inte i förväg vad det kommer att kosta.
– Du kan inte jämföra priser mellan olika hantverkare annat än timpriser, pris för materialpåslag och milersättning samt kostnad för servicebil.
– Du måste hålla koll på timmarna.
– Inte alla hantverkare vill jobba på löpande räkning.

Advokat Claes Blåes råd angående fast pris eller löpande räkning

Advokat Claes Blåe, expert på Byggahus.se, menar att fast pris generellt är det säkraste sättet att ingå ett renoveringsavtal, under förutsättningen att man hämtar in flera anbud (offerter). 

Claes Blåe
Claes Blåe

– Tvister vid fastprisavtal brukar inte handla om kostnaden, utan om vad som skulle ingå i arbete och material, samt om utförandet, säger Claes.

Löpande räkning å andra sidan innebär inte "fri prissättning", som många tror. 

– Naturligtvis bör man avtala om timkostnaden inklusive moms, men antalet nedlagda timmar måste ändå vara "skäligt". Det är dock svårt att i efterhand visa i domstol att antalet timmar är oskäligt många, säger Claes Blåe.

En möjlighet i sammanhanget är att använda sig av takpris, vilket innebär att arbetena i och för sig utförs på löpande räkning, men att det finns ett "maxpris" som inte får överstigas. Byggaren löper risken för att arbetet blir dyrare än beräknat. 

Oavsett vilken form man väljer för betalning, är det viktigt att så noga som möjligt specificera vad som skall göras i badrummet och utförandet, punkt för punkt.

– Här kan man inte vara tillräckligt noggrann. Om möjligt kan den specen finnas med redan i anbudsunderlaget, så att byggaren lägger sitt anbud efter det. Inhämta gärna flera anbud, och något från annan närliggande stad/ort, eftersom anbudsnivåerna kan variera mellan olika orter, samt att hantverkarna på hemorten väl känner till konkurrerande byggare på hemmaplan, säger Claes Blåe.

Här kommer så kallade ÄTA-arbeten (Ändring Tillägg Avgående) in i bilden. 

-ÄTA-arbeten avser arbete och material som kan ändras, tillkomma, eller avgå under arbetets gång. Man bör avtala om prissättning med mera för ÄTA redan i det skriftliga avtalet. Byggaren är skyldig att informera konsumenten om uppkommande ÄTA-arbeten.

Sedan bör man enligt advokat Claes Blåe om möjligt undvika att själv inhandla material, trots byggarens påslag, (som skall vara skäligt), eftersom det vid felaktigheter i arbetet ligger nära till hands att hänvisa till materialet från byggarens sida.

Använd gärna standardavtal som till exempel Hantverkarformuläret; brukar finnas nedladdningsbart hos Konsumentverket.

Läs mer om att anlita hantverkare

När du anlitar utländska hantverkare
Begär in offerter från flera hantverkare kostnadsfritt
Bli proffs på att anlita hantverkare