Anlita hantverkare

Skriv ner det ni kommit överens om. Ta referenser. Kom överens om pris och tid när arbetet ska vara klart. mer